Arhiva

Obaveštenje o izmenama i dopunama opštih uslova izdavanja i korišćenja kreditnih kartica i opštih uslova pružanja platnih usluga potrošačima

Obaveštenje o proširenju ponude poslovnih platnih kartica

Obaveštenje o primeni Zakona o platnim uslugama za potrošače u primeni od 01.10.2015

Obaveštenje o izmenama i dopunama opštih uslova o izdavanju i korišćenju platnih kartica

Obaveštenje o primeni Zakona o platnim uslugama za pravna lica i preduzetnike

Obaveštenje o izmeni i dopuni Okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošačima u primeni od 01.09.2016.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 01.09.2016.

Obaveštenje o datumu primene Okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošačima u primeni od 08.09.2016.

Obaveštenje o izmeni Okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošačima u primeni od 31.01.2018.

Obaveštenje o datumu primene Predloga izmene Okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošacima od 18.12.2018. godine

Obaveštenje o izmenama uslova pružanja platnih usluga namenjenih potrošačima od 5.10.2018.

Obaveštenje o izmenama uslova pružanja platnih usluga namenjenih pravnim licima i preduzetnicima od 5.10.2018.

Opšti uslovi poslovanja – u primeni od 3.1.2014. do 26.03.2015.

Odluka o izmenama i dopunama Opštih uslova poslovanja Komercijalne banke AD Beograd – u primeni od 27.03.2015

Obaveštenje preduzetnicima

Obaveštenje o raskidu okvirnog ugovora za pružanje platnih usluga potrošačima u primeni od 01.06.2017.

Obaveštenje klijentima - fizičkim licima od 19.01.2018. godine o izmeni i dopuni Tarifa naknada

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) – u primeni od 27.03.2015. do 30.09.2015.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke sa stanovništvom od 28.10.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima od 01.10.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga preduzetnicima u primeni od 01.10.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga pravnim licima u primeni od 01.10.2015.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke u domaćem platnom prometu od 01.10.2015.

Tarifa naknada koja se primenjuju u poslovima domaćeg platnog prometa od 01.01.2016. godine

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke u domaćem platnom prometu od 15.01.2016.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke u domaćem platnom prometu od 01.07.2016.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke u domaćem platnom prometu od 01.11.2016.

Tarife naknada - domaći platni promet od 01.01.2017.

Tarife naknada - domaci platni promet koje se primenjuju od 01.10.2017.

Tarife naknada - domaci platni promet koje se primenjuju od 31.10.2017.

Tarife naknada - domaći platni promet koje se primenjuju od 01.09.2017.

Tarife naknada - domaci platni promet koje se primenjuju od 19.02.2018.

Tarife naknada - domaci platni promet koje se primenjuju od 01.04.2018.

Pregled tarifa naknada - mikro biznis od 27.03.2015

Pregled tarifa naknada - agro biznis od 27.03.2015

Pregled tarife naknada - agro biznis od 28.11.2016

Pregled tarife naknada - mikro biznis od 01.08.2017.

Tarife naknada - mikro biznis od 25.12.2017.

Pregled Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa inostranstvom od 27.03.2015.

Pregled Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa inostranstvom od 15.01.2016.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Business kartica od 01.10.2015

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica od 01.10.2015

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica od 01.10.2015

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa platnim karticama od 01.10.2015

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.12.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 07.03.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 07.04.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 16.09.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 31.10.2017

Izvod iz Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa potrošačima – od 17.08.2018.

Izvod iz pregleda kamatnih stopa koje se primenjuju u poslovanju Banke sa potrosacima od 26.08.2016

Izvod iz pregleda kamatnih stopa koje se primenjuju u poslovanju Banke sa potrosacima od 16.06.2016

Opsti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd od 01.10.2015

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd u primeni od 01.07.2017.

Opšti uslovi izvršavanja jednokratnih transakcija u primeni od 01.10.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 11.07.2018.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 24.08.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 06.08.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.04.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.02.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.01.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 31.10.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 17.10.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 12.09.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 28.08.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 1.08.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 21.06.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 03.04.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.04.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 24.03.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 14 03 2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 27 02 2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 04.01.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 12.12.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.12.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.11.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.10.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 25.07.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.07.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 13.04.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 17.03.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 15.02.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 04.01.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.11.2015

Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija pravnih lica i preduzetnika od 01.10.2015.

Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija potrošača od 01.10.2015.