Bankoosiguranje

Komercijalna banka je na osnovu saglasnosti Narodne banke Srbije od 2011. godine u svoj asortiman proizvoda i usluga uvrstila i proizvode osiguranja. Banka je zastupnik u osiguranju dva vodeća društva u osiguranju.

Kao zastupnik u osiguranju Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. Banka prodaje sledeće vrste neživotnih osiguranja:

  1. Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica za korisnike kredita
  2. Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće
  3. Putničko zdravstveno osiguranje

 

dunav osiguranje

 

Kao zastupnik u osiguranju Generali osiguranja Srbija a.d.o. Banka prodaje polise:

  1. Osiguranja od nemogućnosti vraćanja kredita usled nastanka rizika nezaposlenosti i smrti usled nezgode za korisnike dinarskih i kredita za refinansiranje

 

generali osiguranje