Brokersko-dilerski poslovi

Komercijalna banka a.d Beograd je među vodećim investicionim društvima na finansijskom tržištu Republike Srbije, koja svojim klijentima pruža sve usluge u trgovanju sa finansijskim instrumentima na organizovanim i neorganizovanim tržištima u zemlji i inostranstvu. 

  • Komercijalna banka je član Beogradske berze a.d. od jula 1996. godine (jedna od najstarijih članica)
  • Klirinški smo član Centralnog registra, depoa i klirnga hartija od vrednosti od avgusta 2002. godine
  • Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti imamo dozvolu za obavljanje delatnosti inesticionog društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala
  • Poslednje četiri godine smo u samom vrhu po ostvarenom prometu na Beogradskoj berzi a.d.
  • Imamo preko 60.000 klijenata – fizičkih i pravnih lica
  • Našim klijentima omogućujemo trgovanje na svim vodećim svetskim berzama
  • Posedujemo vrlo razvijen servis korporativnog upravljanja
  • Imamo razvijenu sopstvenu platformu za Web – on line trgovanje na Beogradskoj berzi a.d – Kombank Trader

 

komercijalna-banka-kombank-trader.jpg

 

Kontakt:
Direktor Odeljenja:
Nina Kadija, tel: +381 11 333 9057; e-mail: nina.kadija@kombank.com

Kontrolor:
Aleksandra Jelača,
tel: +381 11 333 9030; e-mail: aleksandra.jelaca@kombank.com

Brokerski poslovi:
- Ljiljana Šegrt Jovanović, tel: +381 11 333 9033; e-mail: lj.segrt-jovanovic@kombank.com
- Vladimir Miletić, tel: +381 11 333 9048; e-mail: vladimir.miletic@kombank.com

Dilerski poslovi:
Stanica Blagojević, tel: +381 11 333 9031; e-mail: stanica.blagojevic@kombank.com

Korporativna agentura:
Marina Branković, tel: +381 11 333 9140; e-mail: marina.brankovic@kombank.com
Fax: 011 33 39 157
e-mail: brokeri@kombank.com

 

Broj telefona za telefonsko ispostavljanje naloga je  +(381) 11  201 85 88.