Brokersko-dilerski poslovi

Komercijalna banka AD Beograd kao član Beogradske berze, Centralnog registra i kliringa hartija od vrednosti, Fonda za zaštitu investitora, svojim klijentima može da ponudi po povoljnim uslovima, kvalitetno i sigurno, sledeće investicione usluge:

 

komercijalna banka kombank trader

Kontakt:
Direktor Odeljenja:
Nina Kadija, tel: +381 11 333 9057; e-mail: nina.kadija@kombank.com

Kontrolor:
Aleksandra Jelača,
tel: +381 11 333 9030; e-mail: aleksandra.jelaca@kombank.com

Brokerski poslovi:
- Ljiljana Šegrt Jovanović, tel: +381 11 333 9033; e-mail: lj.segrt-jovanovic@kombank.com
- Vladimir Miletić, tel: +381 11 333 9048; e-mail: vladimir.miletic@kombank.com

Dilerski poslovi:
Stanica Blagojević, tel: +381 11 333 9031; e-mail: stanica.blagojevic@kombank.com

Korporativna agentura:
Marina Branković, tel: +381 11 333 9140; e-mail: marina.brankovic@kombank.com
Fax: 011 33 39 157
e-mail: brokeri@kombank.com

 

Broj telefona za telefonsko ispostavljanje naloga je  +(381) 11  201 85 88.