Devizne penzije

Sigurne devizne isplate...

Komercijalna banka a.d. Beograd je banka administrator za isplatu penzija iz:

  • Republike Hrvatske za skoro 51.000 korisnika
  • Federacije BiH za oko 15.300 korisinka
  • Crne Gore za oko 5.300 korisnika
  • Invalidnine (Republika Srpska) za  oko 1.900 korisnika

Penzije se isplaćuju preko deviznih računa u Banci ili kod drugih isplatnih banka.
Korisnicima koji se opredele da svoju penziju primaju preko računa u Komercijalnoj banci, isplatu vršimo bez naplate provizije.

Banka vrši i isplatu deviznih penzija iz Nemačke, Austrije, Makedonije, Francuske, Švedske, Slovenije, Republike Srpske, po kojima su druge poslovne banke administratori, sa naplatom provizije shodno važećoj tarifi naknada. 

Svi korisnici penzija koji ostvaruju redovan priliv preko deviznih računa u Banci, mogu podneti zahtev za pozajmicu u visini jedne prosečne penzije uvećane za 50%. Pozajmice se odobravaju na rok od godinu dana, a prosečan priliv obračunava na osnovu penzija primljenih u prethodna tri meseca.