DinaCard kreditna kartica

Izaberite kredit prema vlastitim potrebama!

DinaCard kreditna kartica Komercijalne banke omogućava različite modele kredititranja kroz DinaCard 3, DinaCard 6, DinaCard 12, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima.
Koristi se za plaćanje robe i usluga na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu.

Transakcije koje se mogu zaključiti u inostranstvu:

  • kupovina robe i usluga na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom
  • podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na samouslužnim terminalima obeleženim Discover Network, Diners Club International ili Pulse logotipom

Namenjena je klijentima koji imaju redovnu zaradu usmerenu preko računa Komercijalne banke.

Kartica funkcioniše po principu odobrenog kreditnog limita. Visina kreditnog limita određuje se tako što se model izabranog kreditiranja (3, 6 ili 12) množi sa kreditnom sposobnošću klijenta.
Otplata potrošenog iznosa kreditnog limita vrši se kroz mesečne rate, čija visina zavisi od odabranog modela otplate, a u koju su uključeni i iznosi mesečne kamate i svih naknada. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 RSD.
Korisnik, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, uvek može vršiti uplate koje prevazilaze iznos mesečne rate, kao i isplatiti celokupan iznos dugovanja, bez dodatnih troškova.
Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga.
Da biste postali korisnik DinaCard kreditne kartice neophodno je da popunite zahtev za odobrenje plasmana (Zahtev za odobrenje plasmana)-u prilogu QU-14-20.01 i overite ga u preduzeću u kome ste zaposleni, a zatim ga predate u najbližu ekspozituru Banke.
Zahtev za odobrenje plasmana možete dobiti u svim ekspoziturama Banke ili ga preuzeti sa sajta Banke.
Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).