Elektronsko bankarstvo

Novim rešenjem elektronske banke za fizička lica, KomBank WEB2.0, klijentima su omogućene brojne nove funkcionalnosti, od izbora rešenja koje žele da koriste (basic, expert, advanced i responsive) i seta funkcionalnosti do organizovanja prikaza koje žele da vide na osnovnoj strani i veličine i pozicije prozora na radnoj površini aplikacije.

ODABERITE REŠENJE WEB E-BANKE KOJE VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA, KREIRAJTE SAMI IZGLED SVOG RADNOG OKRUŽENJA I SET FUNKCIONALNOSTI KOJE ŽELITE.

Mogućnost izbora izgleda same aplikacije (basic, expert, advanced i responsive) i seta funkcionalnosti koje klijent želi da koristi kao i mogućnost potpunog organizovanja svog radnog okruženja, korišćenje SMS OTP koda i mTokena kao dodatne verifikacije prilikom plaćanja su samo neke od brojnih prednosti KomBank WEB2.0 rešenja.

Sve pogodnosti i prednosti novog rešenja KomBank WEB2.0 možete videti ovde. (DEMO) (korisničko ime: demo, lozinka: demo)

KomBank WEB2.0 servis predstavlja najbrži i najlakši način plaćanja, namenjen je građanima za obavljanje elektronskog bankarstva, preko Interneta, 24h dnevno, 7 dana u nedelji, bez plaćanja provizije.

 

elektronsko bankarstvo

Prednosti novog rešenja

 • Obavljanje transakcija bez provizije
 • Sami birate izgled svog radnog okruženje (basic, expert, advanced i responsive)
 • Sami kreirate set funkcionalnosti koje želite da koristite
 • Potpuna sloboda u kreiranju rasporeda i izgleda stranice na Vašoj aplikaciji
 • Mogućnost praćenja i analiza troškova, postavljanje ciljeva u potrošnji
 • Administracija svih računa, aktivacija i redistribucija mBank servisa
 • Administracija SMS servisa
 • Postavljanje šablona i mogućnost korišćenja istih preko mBank servisa
 • Ne postoji vremenska i prostorna ograničenost
 • Brzina, kvalitet i sigurnost poslovanja (mogućnost korišćenja više vrsta sertifikata za autentfikaciju i potvrdu platne transakcije)
 • Jednostavna upotreba

 

Tehnički preduslovi

 • PC Računar
 • Konekcija na Internet (Dial-up, LAN, ADSL, GPRS... ) 
 • Web pretraživač (minimum Internet Explorer 8, Mozilla Firefox, Chrome, Safari), pod operativnim sistemima Windows, Mac OS

Usluge

 • Uvid u stanje i promet po računima, platnim karticama i kreditima 
 • Lak i jednostavan prenos sredstava sa jednog na drugi dinarski račun i izmirivanje obaveza po kreditnim karticama, kreditima i namenskim novčanim računima za trgovanje hartijama od vrednosti
 • Razne mogućnosti plaćanja (u zavisnosti od načina autentifikacije, korisničko ime i lozinka ili korišćenje raznih sertifikata i načina potvrde plaćanja SMS OTP- dobijanje jednokratnog koda putem besplatne SMS poruke ili mToken-a – tokena na mobilnom telefonu....)
 • Mogućnost administracije svih računa preko WEB2.0 rešenja, aktivacije, redistribucije mBank servisa
 • Menjačke poslove sa deviznog računa na dinarski račun i obrnuto, koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice poseduje u Komercijalnoj banci

Mnogobrojne dodatne usluga...

 • Dopuna kredita za mobilni telefon u realnom vremenu 
 • Praćenje troškova kroz preraspodelu potrošnje u određenje kategorije
 • Postavljanje ciljeva za i praćenje realizacije ostvarivanja cilja
 • Dopuna internet sati u realnom vremenu 
 • Devizna štednja 
 • Dinarska štednja 
 • Zbirne prikaze štednje po valutama 
 • Prikaz nerealizovanih čekova 
 • Kreditni kalkulator 
 • Kursna lista 
 • Konvertor valuta 
 • Informacije o kamatnim stopama 
 • Pregled namenskih računa za hartije od vrednosti 
 • Štampanje potvrde o izvršenom plaćanju

Autentifikacija / Verifikacija platnog naloga

 

Korisnici KomBank WEB2.0 servisa za fizička lica mogu koristiti različita sredstva autentifikacije koja u skladu sa bezbednosnom politikom korisniku daju različita ovlašćenja prilikom plaćanja. Korisnici se mogu prijaviti na aplikaciju jednim od navedenih načina autentifikacije:

 

- Korisničkim imenom i lozinkom

 

Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način mogu vršiti plaćanje samo na račune sa Liste predefinisanih računa ili račune koje korisnik prijavi popunjavanjem Zahteva za registraciju novih primaoca (ukoliko korisnik ima administriranu opciju SMS ili mToken jednokratnog kod-a uz dodatnu verifikaciju platnog naloga istim moguća su otvorena plaćanja ka bilo kom primaocu – detaljnije objašnjeno u nastavku teksta).

 

- Verifikacija SMS jednokratnim kod-om i/ili mToken aplikacijom 

Za korisnike koji pristupaju servisu preko korisničkog imena i lozinke omogućeno je da svoj platni nalog dodatno verifikuju korišćenjem jednokratnog koda koji dobijaju putem besplatnog SMS-a ili korišćenjem mTokena (na ovaj način mogu da se vrše plaćanja bez ograničenja, plaćanje koje se na ovaj način dodatno verifikovalo omogućava korisniku da primaoca plaćanja registruje i na taj način omogući plaćanja ka istom bez dodatne verifikacije – račun tog primaoca se dodaje na spisak predefinisanih računa)

Sve detalje vezane za izgled same aplikacije i seta funkcionalnosti koje pruža možete videti klikom na DEMO KomBank WEB2.0 (korisnicko ime: demo, lozinka: demo)

Uputstvo Kombank tBank