Garancije i dokumentarni poslovi

Komercijalna banka za svoje klijente vrši izdavanje dinarskih i deviznih garancija, otvaranje akreditiva i ostale dokumentarne poslove.
Široka mreža korespodentskih banaka i visoko stručni tim pruža brzinu i sigurnost usluga.