Gotovinski i krediti za refinansiranje

Komercijalna banka – sigurna kreditna podrška!

 

Komercijalna banka u ponudi kreditnih proizvoda ima i gotovinske, nenamenske kredite i kredite za refinansiranje.

Kredite možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod Komercijalne banke.