Gotovinski i krediti za refinansiranje sa osiguranjem

Komercijalna banka – sigurna kreditna podrška i u nepredviđenim okolnostima

 

Komercijalna banka je upotpunila svoju ponudu proizvoda i usluga sa dinarskim gotovinskim i kreditima za refinasiranje sa osiguranjem, čime klijentima obezbeđuje sigurnost i kontinuitet u otplati u slučajevima gubitka posla kao i u slučaju smrti usled nezgode.

Zahtev za kredite mogu podneti zaposlena lica koja su klijenti Banke ali i zaposlena lica koja nisu klijenti Banke.

 

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

 

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 2.500.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

 

ROK OTPLATE

Od 37 do 95 meseci

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU

od 7,95% do 9,95%, fiksna prvih 36 meseci otplate kredita

od 4,25% do 6,25% + 6M BELIBOR, promenljiva nakon 36 meseci

Visina marže od 4,25% do 6,25% je fiksna

13,95%, fiksna prvih 36 meseci otplate kredita

10,25% + 6M BELIBOR, promenljiva nakon 36 meseci

Visina marže od 10,25% je fiksna

 
 
 
 
 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE NAKON ISTEKA 36 M.

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

 
       

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

Od 37 do 60 meseci 0,5%
Od 61 do 95 meseci BEZ NAKNADE

 
       

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

Po dve blanko menice korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

 

Polisa osiguranja Generali Osiguranje Srbija a.d.o od nemogućnosti vraćanja kredita usled gubitka posla i smrti usled nezgode.

Premija osiguranja se plaća jednokratno unapred, za ceo period otplate kredita.

 
       

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

 PRIMERI:

 

 

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT I KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA ROKOM OTPLATE OD 37 DO 60 MESECI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

48 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

9,95%, fiksna

13,95%, fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

– prvih 36 meseci otplate kredita

– prvih 36 meseci otplate kredita

 

6M BELIBOR + 6,25%, promenljiva – nakon 36 meseci

6M BELIBOR + 10,25%, promenljiva – nakon 36 meseci

 

Visina marže od 6,25% je fiksna

Visina marže od 10,25% je fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

0,5% (RSD 1.500,00)

0,5% ( RSD 1.500,00)

MESEČNI ANUITET

RSD 7.601,57– prvih 36 m.

RSD 8.190,42– prvih 36 m.

RSD 7.575,07 – nakon 36 m.

RSD8.162,12– nakon 36 m.

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 364.557,36

RSD 392.800,56

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

12,10%

16,85%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

RSD 200,00

PREMIJA OSIGURANJA
JEDNOKRATNO UNAPRED, ZA CEO PERIOD OTPLATE KREDITA

RSD 6.904,31

RSD 7.357,12

 

 

 

 

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT I KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA ROKOM OTPLATE OD 61 DO 95 MESECI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

95 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

9,95%, fiksna

13,95%, fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

– prvih 36 meseci otplate kredita

– prvih 36 meseci otplate kredita

 

6M BELIBOR + 6,25%, promenljiva – nakon 36 meseci

6M BELIBOR + 10,25%, promenljiva – nakon 36 meseci

 

Visina marže od 6,25% je fiksna

Visina marže od 10,25% je fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

0%

0%

MESEČNI ANUITET

RSD 7.626,15– prvih 36 m.

RSD 8.721,40 - prvih 36 m.

RSD 7.535,95 – nakon 36 m.

RSD 8.622,07 – nakon 36 m.

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 719.162,45

RSD 822.672,42

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,13%

15,82%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

RSD 200,00

PREMIJA OSIGURANJA
JEDNOKRATNO UNAPRED, ZA CEO PERIOD OTPLATE KREDITA

RSD 13.572,39

RSD 15.070,73

 

 

 

 

 

 

 

 

VREDNOST 6M BELIBOR-A IZNOSI 3,18%

OBRAČUN JE IZVRŠEN NA DAN 04.01.2019.GOD.

*REPREZENTATIVNI PRIMER JE OBRAČUNAT ZA REDOVNE KLIJENTE BANKE I ZA OSTALE GRAĐANE KOJI SVOJU ZARADU NE PRIMAJU PREKO RAČUNA U KOMERCIJALNOJ BANCI.

**KONKRETNI USLOVI KREDITIRANJA ZAVISE OD INTERNE SEGTMENTACIJE KLIJENATA BANKE. MOLIMO VAS DA SE ZA PRORAČUN KREDITA OBRATITE NAJBLIŽOJ EKSPOZITURI BANKE.