INDUSTRIJSKI OBJEKAT U ŠAPCU

INDUSTRIJSKI OBJEKAT U ŠAPCU

Naziv

Majur - Šabac

 

 

Vrsta

Industrijski objekat

Opština

Šabac

Adresa

Obilazni put bb, Šabac

Lokacija

 

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

1.569m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Kompleksom dominiraju objekti 1 i 2 koji čine jedinstvenu celinu. Objekat 1 je poslovni objekat spratnosti P+1 dok je objekat 2 u nastavku i predstavlja proizvodnu halu, prizemnu po strukturi. Ostali objekti su pomoćnog i tehničkog karaktera. Objekat ima direktan izlaz na saobraćajnicu, parking za vozila sa prednje strane i prilaz objektu sa zadnje strane za teretna vozila.

Izdavanje u zakup

Da

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

INDUSTRIJSKI OBJEKAT U SVILAJNCU

INDUSTRIJSKI OBJEKAT U SVILAJNCU

Naziv

Industrijski objekat u Svilajncu

 

 

Vrsta

Industrijski objekat

Opština

Svilajnac

Adresa

Ul. Dimitrija Katića bb, Svilajnac

Lokacija

 

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

1.709m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Predmetnu nepokretnost predstavljaju dva objekta, koji se nalaze jedan naspram drugog. Prvi objekat predstavlja skladište novije gradnje, dok je drugi objekat ugostiteljskog karaktera, korišćen svojevremeno kao restoran sa odmorištem.

Izdavanje u zakup

Ne

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

INDUSTRIJSKI OBJEKAT U SOKO BANJI

INDUSTRIJSKI OBJEKAT U SOKO BANJI

Naziv

Industrijski objekat u Sokobanji

 

 

Vrsta

Proizvodna hala

Opština

Soko Banja - Blendija

Adresa

Soko Banja

Lokacija

 

Googl Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

1,660m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Proizvodna hala, smestena je na katastarskoj parceli 3035/1, prizemne je strukture, ukupne površine osnove 1,660m². Objekat se sastoji iz dve povezane celine, razdvojene administrativnim aneksom. Objekat je zidane gradnje, ojačan prefabrikovanim vertikalnim i horizontalnim armirano betonskim serklažama. Visina hale je od 5-6m. Objekat ima adekvatan asfaltirani pristup. Nalazi se u vrlo dobrom stanju i koristi se za preradu, prženje i pakovanje kafe.

Izdavanje u zakup

Da

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

NIŠ- PROIZVODNI OBJEKAT U VRTIŠTU

NIŠ- PROIZVODNI OBJEKAT U VRTIŠTU

Naziv

Niš Vrtište

 

 

Vrsta

Proizvodni objekat

Opština

Niš

Adresa

Toponička bb, Vrtište, niš

Lokacija

 

Google Maps

 

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

1.024m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Predmetna nepokretnost predstavlja poslovni objekat izgrađen 2004. godine koji se sastoji iz prizemne proizvodne hale, administrativnog aneksa spratnosti P+1, kao i dodatnog prizemnog magacinskog aneksa, izgrađenih na zemljištu površine 1.816m². Pored pomenutog objekta u okviru parcele se nalaze i objekat trafostanice kao i montažna portirnica. Ostatak parcele je asflatiran i služi kao manipuativni plato. Sama parcela je ograđena i poseduje zasebne ulazne i izlazne klizne metalne kapije.

Izdavanje u zakup

Da

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

NIŠ- Sjenička, stanbeno- poslovni objekat

NIŠ- Sjenička, stanbeno- poslovni objekat

Naziv

Stambeno- poslovni objekat u Nišu

 

 

Vrsta

Stambeno- poslovni objekat

Opština

Niš- Kamenica    

Adresa

Sjenička br.1, Niš

Lokacija

 

Google Maps

 

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

1.500m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Predmetna nepokretnost predstavlja stambeno-poslovni kompleks koji se sastoji od stambeno-poslovne zgrade, četiri magacina i radionice sa prodavnicom koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu. Predmetne nekretnine su izgrađene na četiri katastarske parcele koje čine jedinstvenu celinu. Stambeno- poslovna zgrada predstavlja objekat osnove 200m². Spratnost zgrade je Pr+1+Pk. Objekat poseduje vodovodne, kanalizacione, telefonske i elektroinstalacije dok je grejanje etažno sa kotlom na tečno gorivo.

Izdavanje u zakup

Da

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

INDUSTRIJSKI KOMPLEKS U LOVĆENCU

INDUSTRIJSKI KOMPLEKS U LOVĆENCU

Naziv

Silosi Lovćenac

 

 

Vrsta

Industrijski kompleks

Opština

Lebane

Adresa

Ul. Maršala Tita bb, Mali Iđoš – Lovćenac           

Lokacija

 

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

7.936m² (objekti), 38.288m² (zemljište)

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Industrijski kompleks čine: portirnica, upravna zgrada površine 301m2, podno skladište površine 4.668m2, kružni betonski silosi 10.000t , piramidalni silosi 5.700t, zgrada mlina, mašinska kula, sušare i pomoćni obejekti. Kompleks je izgrađen 1965.- 1967 godine, a renoviran 2008. godine. Kružni silosi su kapaciteta 10.000t, poseduju galerije ispod kao i iznad ćelijskih prostora. Objekat je povezan sa podnim skladištem i mašinskom kulom preko transportnih mostova odnosno pasarele. Piramidalni silos je izgrađen 1985. godine i dostiže tehnički kapacitet od 5.700 tona. Konstrukcija objekta je armirano-betonska, piramidalnog oblika. Objekat poseduje podsilosnu galeriju u prizemlju. Objekat je povezan sa objektom Silosa, zgrade mlina i mašinske kule preko transportne trake i mosta. U okviru kompleksa se takođe nalaze i pomoćni objekti trafostanice, kolske vage i hidroforske kućice. Ceo kompleks je oivičen metalnom ogradom dok je pristup omogućen preko dve kolske kapije. Unutar kompleksa se nalaze asfaltirane interne saobraćajnice kao i manipulativni platoi dok je ostatak površine ozelenjen.

Napomena: kompleks se prodaje bez opreme.

Izdavanje u zakup

Da

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

LEBANE- Branka Radičevića 17, stambeno-poslovni objekat

LEBANE- Branka Radičevića 17, stambeno-poslovni objekat

Naziv

Stambeno-poslovni objekat

 

 

Vrsta

porodična stambena zgradu i pomoćni objekat

Opština

Lebane

Adresa

Branka Radičevića 17, Lebane

Lokacija

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

796m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Predmenta nepokretnost predstavlja porodičnu stambenu zgradu i pomoćni objekat magacina koji su naknadno proširivani i dograđivani i koji čine jednu celinu. Ukupna površina objekta iznosi 796m², stim da su delovi objekta dograđeni bez dozvole kao i da prelaze na susedne parcele i na javnu površinu. Porodično stambena zgrada je objekat izgrađen 1990-tih godina, spratnosti P+1+Pot. Prizemlje objekta je prošireno i pretvoreno u lokal ugostiteljskog tipa koji se sastoji od ulaza, sale za ručavanje, šanka, kuhinje, kao i sanitarnog bloka. Prvi sprat se sastoji od dve stambene jedinice i terase koja. Pomoćni objekat predstavlja magacin površine 340m² spratnosti Pr+1.

Izdavanje u zakup

Da

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

 

BETONSKA BAZA U KRUŠEVCU

BETONSKA BAZA U KRUŠEVCU

Naziv

Betonska baza, Bivolje, Kruševac

 

 

Vrsta

Proizvodni kompleks

Opština

Kruševac

Adresa

Kruševac - Bivolje

Lokacija

 

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

10.821m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Predmet prodaje je proizvodno–skladišni kompleks izgrađen od 1986. do 1990. Godine koji čine 20 objekata površine oko 10.000m2. Kompleks je ograđen, poseduje interne saobraćajnice, manipulativni i parking prostore sa izvedenom instalacijom osvetljenja. Kompleks se nalai na zemljištu ukupne površine 91.546m2 ima sopstvenu trafo stanicu, priključak na gradski vodovod i bunarski sistem snabdevanja vodom, kanalizacionom mrežom sa kolektorima, fiksnu telefonijom i dr. Postoji mogućnost vezivanja na trasu prirodnog gasa.

Izdavanje u zakup

Da

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

KOMERCIJALNI OBJEKTI U ČAČKU

KOMERCIJALNI OBJEKTI U ČAČKU

Naziv

Maloprodajni objekti Čačak Beljina

 

 

Vrsta

Komercijalni/prodajni prostor

Opština

Čačak

Adresa

Kružni put bb, Čačak

Lokacija

 

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

1.225m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Objekati 1 i 2 se nalaze u Čačku na magistralnom putu Beograd – Podgorica sa direktnim pristupom na saobraćajnicu. Objekat br.1 površine 800m2 je spratnosti Po+Pr+1, izgrađen oko 1996. godine. Objekat 1 se trenutno koristi kao prodajni prostor. Pristup objektu omogućen je preko dva ulaza, jedan za administrativni deo sa kancelarijama i pratećim prostorijama i drugi za prodajni deo preko spoljašnjeg stepništa. Objekat br.2 površine 425m2 je spratnosti PR+1 nezavršen sa stepenom izgrađenosti od oko 50%.

Izdavanje u zakup

DA

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

POSLOVNI CENTAR U BORU

POSLOVNI CENTAR U BORU

Naziv

Poslovni centar ZASTAVA PROMET

 

 

Vrsta

Industrijski objekat

Opština

Bor

Adresa

Nikole Pašića 21, Bor

Lokacija

Google maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

3.823m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Industrijski kompleks, sagrađen 70-tih godina prošlog veka, za potrebe servisa i prodaje automobila ZASTAVA ali nije u funkciji duži vremenski period. Imovinsku celinučine 7 objekata ukupne površine 3.823m², upisanih u List nepokretnosti br. 1600 KO Bor I, na katastarskoj parceli KP 2098 površine 15.781 m2 i to: hala površine 2.438m² (PR), dvoetažna upravna zgrada površine 650 m² (PR+1), prodajni prostor 528 m² (PR), magacin od 23 m² (objekat br.6), magacin od 23 m² (objekat br.7) i portirnica 6 m².

Izdavanje u zakup

Da

* Za informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

PROIZVODNI KOMPLEKS U BEOGRADU

PROIZVODNI KOMPLEKS U BEOGRADU

Naziv

Proizvodni kompleks JUGOHEMIJA – Zemun

 

 

Vrsta

Proizvodni kompleks

Opština

Beograd – Zemun

Adresa

Cara Dušana br. 130

Lokacija

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

6.876 m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Proizvodno - poslovni kompleks koji se sastoji iz više funkcionalno i građevinski povezanih objekata: upravne zgrade, proizvodnih hala, magacina i pomoćnih objekata   ukupne površine cca 6.876m2, na katastarskoj parceli Br.10665/1 KO Zemun površine 4016m2. Predmetna parcela direktno izlazi na ulicu Cara Dušana. Ulica Cara Dušana predstavlja produžetak Glavne ulice u Zemunu i dalje se nastavlja na Batajnički drum i stari Novosadski put.

Izdavanje u zakup

Ne

* Za informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

POSLOVNO PRODAJNI PROSTOR AUTOMOBILA

POSLOVNO PRODAJNI PROSTOR AUTOMOBILA

Naziv

Citroen

 

 

Vrsta

Izložbeno – prodajni salon automobila

Opština

Beograd – Čukarica

Adresa

Radnička br. 22, Beograd

Lokacija

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

Kvadratura

7.563 m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065 / 956-3006, 065 / 956 8431

 

 

Posed

U posedu Banke

 

 

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Predmetna nepokretnost je izložbeno-prodajni autosalon sa servisnim centrom na Čukarici. Objekat se sastoji iz dva dela, administrativna kula kružnog oblika površine oko 2.858m2 i servisno-skladišni prostor površine oko 4.705m2. Otvoreni parking ima približno 50 mesta. Ceo kompleks je ograđen i ima instaliranu pokretnu rampu na ulazu.

Izdavanje u zakup

Da

* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

INDUSTRIJSKI OBJEKAT U MEROŠINI

INDUSTRIJSKI OBJEKAT U MEROŠINI

Naziv

Industrijski objekat Aleksandrovo

 

 

Vrsta

Industrijski objekat

Opština

Merošina

Adresa

Peta duž – Šesta duž, Merošina

Lokacija

Google Maps

Cena Eur*

na upit

 

 

Vlasništvo

Komercijalna banka AD Beograd

 

 

Kvadratura

1.081m²

 

 

Kontakt telefon

065 / 956-7707, 065-956-3006, 065-9568431

 

 

Posed

U posedu Banke

   

 

Detaljnije >>

Dodatni opis

Predmetnu nepokretnost predstavlja proizvodni kompleks korišćen za preradu drveta i proizvodnju parketa. Objekti su građeni u periodu 2004-06 u masivnoj konstrukciji, a nisu u upotrebi od 2011. godine. U vlasništvu Komercijalne Banke su proizvodna hala, skladišni deo, nedovršeni administrativni deo, komore za sušenje, silos, odnosno pomoćni objektiukupne bruto površine u osnovi 1081m2, na zemljištu površine 7446m2.

 

Izdavanje u zakup

Ne

* Za informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

Proizvodni pogon sa magacinom u Kuli

Proizvodni pogon sa magacinom u Kuli

Naziv Proizvodni pogon sa magacinom u Kuli Datum oglasa Nije oglašavano
Opština Kula
Vrsta Poslovni prostor Lokacija Google maps
Adresa Savinoselski put, Železnička bb    
Cena Eur* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Beograd  
Površina 1,208m²    
Kontakt telefon 065 / 956-7707    
Posed U posedu Banke    

 

Detaljnije >>
Dodatni opis Poslovni objekat ima oblik slova Г, sastoji se od proizvodno montažne hale sa radionicama, kotlarnicom, prostorijom za društveni standard i sanitarnim čvorovima u prizemlju. U prednjem delu parcele, do puta nalaze se u prizemlju i na spratu kancelarije. Dvorište je ograđeno i izbetonirano, a upupna površina placa je 52,94 ara. Objekti imaju sopstveno napajanje iz stubne trafo stanice od 160 kw, sopstveni bunar Ø160 mm i dubine 70 m i kanalizaciju koja se završava u septičkoj jami sa upojnim bunarom. Etažno grejanje je iz kotlarnice na čvrsto gorivo kapaciteta kotla od 200 kw. Administrativni deo objekta je spratnosti P+1. Korisna površina je 188m². Proizvodni pogon sa magacinom se sastoji od 3 radionice, kancelarije, trpezarije, garderobe, sanitarnog čvora, magacina i kotlarnice. Korisna površina je 1,208m². Ponuđeni poslovni prostor je upisan na parceli br. 8670/5 KO Kula i Komercijalna banka AD Beograd je upisana kao nosilac prava privatne svojine sa obimom udela 1/1.
Izdavanje u zakup Da    
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com
Proizvodno-poslovni objekat u Koševima

Proizvodno-poslovni objekat u Koševima

Naziv Proizvodno-poslovni objekat u Koševima Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština Kruševac
Adresa Koševi bb Lokacija Google maps
Cena Eur* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Beograd  
Površina 1.400m²    
Kontakt telefon 065 / 956-7707    
Posed U posedu Banke    

 

Detaljnije >>
Dodatni opis Predmetna nekretnina predstavlja proizvodno/poslovni objekat strukture P+1+Pk sa površinom osnove od 600m², to jest ukupnom bruto površinom od 1.400m². Poslovni deo objekta čine tri etaže između kojih se komunikacija vrši unutrašnjim dvokrakim stepeništem. Proizvodni deo objekta sastoji se od dve etaže između kojih se komunikacija obavlja unutrašnjim jednokratnim stepeništem i liftom. Pored glavnog objekta na predmetnom placu se nalazi i trafo stanica sa osnovom od 19m², snage 630 kwA. Poslovni prostor je upisan na parceli br. 54 KO Pepeljevac. ukupna i Komercijalna banka AD Beograd je upisana kao nosilac prava privatne svojine sa obimom udela 1/1.
Izdavanje u zakup Da    
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

Magacin u Nišu

Magacin u Nišu

Naziv Magacin u Nišu Datum oglasa 8.12.2014
Vrsta Poslovni prostor Opština Niš
Adresa Bul. 12. februara bb Lokacija Google maps
Cena Eur* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Beograd  
Površina 2.787m²    
Kontakt telefon 065 / 956-7707    
Posed U posedu Banke    

 

Detaljnije >>
Dodatni opis Magacin se sastoji od regalnog skladišta u prizemnom delu objekta od cca 2.787m² i kancelarijskog prostora od cca 100m² na prvom spratu u severozapadnom delu objekta. Objekat je izgrađen čeličnom konstrukcijom na betonskoj temeljnoj ploči koja je uzdugnuta od nivoa terena do 50 cm. Korisna visina magacinskog prostora kreće se od 6.0 do 9.5 m, odnosno 2.6 m u delu administrativnog aneksa. Krovna konstrukcija je takođe čelična oslonjena na regale. Spoljni zidovi objekta i krovni pokrivač su od sendvič panela plastificiranog lima i u dobrom su stanju. Podna obloga u magacinu je industrijski pod. Fasadnu stolariju čine metalni prozori na bočnim zidovima i pet metalnih rolo vrata po dužini. Unutrašnja stolarija u delu administrativnog aneksa na spratu je od PVC profila, dok su u ovom delu podovi obloženi keramičkim pločicama. Izvedene instalacije uključuju: vodovod, kanalizaciju, elektro mrežu i video nadzor. Magacinski prostor je od poda do plafona opremljen paletnim regalima, a postoji i žičana ograda kojom se funkcionalno i po potrebi može pregraditi u nekoliko odvojenih celina. Objekat ima građevinsku dozvolu. Komercijalna banka je upisana u listu nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti sa obimom udela 1/1.
Izdavanje u zakup Da    
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

Industrijski objekat u Prijepolju

Industrijski objekat u Prijepolju

Naziv Industrijski objekat u Prijepolju Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština Prijepolje
Adresa Karoševina, Jabuka Lokacija Google maps
Cena Eur* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Beograd  
Površina 450m²    
Kontakt telefon 065 / 956-7707    
Posed U posedu Banke    

 

Detaljnije >>
Dodatni opis Objekat se nalazi u selu Karoševina, na oko 11 km jugozapadno od Prijepolja, na magistralnom putu Prijepolje – Pljevlja i udaljena je oko 8 km od graničnog prelaza Jabuka sa Crnom Gorom, odnosno oko 20 km od Pljevalja. Obejkat je po strukturi prizemni osim u manjem delu gde je započeto izvođenje potkrovlja. Sastoji se iz dva dela i neporavilnog je oblika, ukupne površine 450m². Korisna spratna visina je oko 4-5 m. Ispred objekta nalazi veliki ravni plato koji je korišćen kao otvoreno skladište za sirovine. Na njemu se nalazi i pomoćni objekat montažnog tipa-portirnica dok se u neposrednoj blizini nalazi i ostatak nekadašnjeg objekta na parceli. U objektu postoji priključak struje kao i sopstveni bunar sa vodom. Objekat nije priključen na kanalizacionu mrežu i nije uknjižen. Objekat se prostire na 4 parcele upisane u KO Karoševina i Osoje. U toku je upis vlasništva Komercijalne banke nad objektom u katastru.
Izdavanje u zakup Da    
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

Magacinski prostor - Rađevo selo

Magacinski prostor - Rađevo selo

Naziv Magacinski prostor Datum oglasa 30.6.2015
Vrsta Poslovni prostor Opština Valjevo
Adresa Rađevo selo bb Lokacija Google maps
Cena Eur* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Beograd  
Površina 394m²    
Kontakt telefon 065 / 956-7707    
Posed U posedu Banke    

 

Detaljnije >>
Dodatni opis Magacin je lociran u Rađevu Selu, izvan gradskog naselja, na oko 4 km od centra Valjeva. Nalazi se sa leve strane lokalnog puta u produžetku ulice Dimitrija Tucovića. Predmetna nepokretnost predstavlja jednu celinu od većeg poslovna objekta koji formiraju jedinstvenu celinu i imaju funkciju magacina. Starost objekata je 6 godina. Sam objekat izgrađen je od siporeks blokova. Krov je sačinjen od betonskih greda i drvene potkonstrukcije dok je pokrivač trapezoidni lim. Postoji i priključak na gradsku električnu mrežu vazdušnim vodom ali predmetna nekretnina snabdeva se strujom preko veze sa objektima broj 1 i 2 na istoj parceli i nema zasebnu vezu. Ne poseduje priključak za vodu i kanalizaciju. Visina varira od 2,8 do 3,5 m zbog nagiba krova. Ukupna površina osnove predmetnog skladišta je 394m². Nekretnina se nalazi na katastarskoj parceli 644/4 KO Rađevo Selo površine 39,1 ari, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1068. Objekat poseduje upotrebnu dozvolu. U toku je upis vlasništva Komercijalne banke AD Beograd u LN kao nosioca prava privatne svojine nad predmetnim magacinom.
Izdavanje u zakup Da    
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

Proizvodni pogon sa magacinom u Subotici

Proizvodni pogon sa magacinom u Subotici

Naziv Proizvodni pogon sa magacinom u Subotici Datum oglasa 5.12.2014
Opština Subotica
Vrsta Poslovni prostor Lokacija Google maps
Adresa Industrijska zona, Magnetna polja 17    
Cena Eur* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Beograd  
Površina 2.492m²    
Kontakt telefon 065 / 956-7707    
Posed U posedu Banke    

 

Detaljnije >>
Dodatni opis Predmetna nekretnina sastoji se od dva objekta koji su u jednom delu spojeni i koji čine celinu u obliku latiničnog slova „L“. Površina placa 14775/51 KO Novi Grad je 61,05 ari. Bruto površina predmetnih objekata je 2.492m² dok je neto korisna površina 2.376m². Objekat 1, magacin bruto površine 1.001m², sagrađen je 2004/5. godine i sastoji se od većeg magacinskog i manjeg kancelarijskog dela. Kancelarijski prostor nalazi se u krajnjem zapadnom delu objekta i čini ga jedna prostorija kao i susedna kuhinja i sanitarni čvor. Karakteriše se podovima u keramičkim pločicama. Sa druge strane veći deo objekta je magacinski prostor visine oko 4 metra sa podovima od betona i PVC stolarijom. U sklopu magacinskog dela je i kotlarnica. Objekat 2 predstavlja industrijski objekat – proizvodnu halu bruto površine 1.491m² svetle visine je oko 6 m, a podovi su industrijski, od ferobetona. Objekat poseduje dva para rolo-vrata za potrebe transportnih vozila. Objekat je u celini jedinstveni otvoreni prostor bez stubova sa adekvatnom visinom kao i kranom nosivosti 5 t. novijeg je datuma, u upotrebi, redovno održavan i nalazi se u vrlo dobrom stanju. Objekti imaju upotrebnu dozvolu. Komercijalna banka je upisana u listu nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti sa obimom udela 1/1.
Izdavanje u zakup Da    
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com
Proizvodni kompleks u Vraniću

Proizvodni kompleks u Vraniću

Naziv Proizvodni kompleks u Vraniću Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština Barajevo
Adresa Vranić, Milijana Matića 2 Lokacija Google maps
Cena Eur* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Beograd  
Površina 983m²    
Kontakt telefon 065 / 956-7707    
Posed U posedu Banke    

 

Detaljnije >>
Dodatni opis Predmetna nekretnina čini industrijski kompleks koji se nalazi na placevima 3930 i 3931 KO Vranić, ukupne površine 92,06 ara. Plac je pravougaonog oblika, nekih 65 metara širine i 140 metara dužine. Objekti su izgrađeni u periodu 2000-2002. godine. Centralni objekat kompleksa predstavlja proizvodna hala sa dva krila i aneksom sa svlačionicama, kuhinjom, kancelarijama, tehničkim prostorijama, ukupne bruto površine 805m² (hala A 470m², hala B 261m² i aneks 74m²). Korisna visina hale je 4.5 m, a pripodajućeg aneksa 2.6 m. Zemljište oko hale je u potpunosti betonirano, a postoji i čelična nadstrešnica površine 320m², te trafostanica snage 1 MW. U severnom delu placa, orjentisanom ka pristupnoj saobraćajnici, nalaze se upravna zgrada spratnosti Po+Pr+Pk, površine 137m² i pomoćni objekti - kućica uz teretnu vagu površine 10m², garaža 47m², boksevi za pse 41m². Ceo kompleks je ograđen zidanom ogradom. lndustrijski kompleks ima pristup asfaltnom putu sa tri strane što omogućava olakšanu manipulaciju teškim kamionima, utovar i istovar robe. Komercijalna banka je upisana u list nepokretnosti kao vlasnik zemljišta i objekata sa obimom udela 1/1.
Izdavanje u zakup Da    
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com

 

Poslovni kompleks u Zrenjaninu

Poslovni kompleks u Zrenjaninu

Naziv Poslovni kompleks u Zrenjaninu Datum oglasa 4.12.2014
Vrsta Poslovni prostor Opština Zrenjanin, Bagljaš
Adresa Novosadska bb Lokacija Google maps
Cena Eur* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Beograd  
Površina 780m²    
Kontakt telefon 065 / 956-7707    
Posed U posedu Banke    

 

Detaljnije >>
Dodatni opis Predmetna nekretnina predstavlja industrijski objekat izgrađen na katastarskoj parceli 13184/17 K.O. Zrenjanin I koja zauzima ukupnu površinu zemljišta od 9.211m². Na predmetnoj parceli upisan je objekat ostalih industrijskih delatnosti kao zgrada 1 površine u osnovi 780m². Pored navedenog objekta koji dominira predmetnim kompleksom, predmetna nekretnina obuhvata još i trafostanicu, pumpu za TNG (tečni naftni gas) kao i skeletnu konstrukciju dodatnog industrijskog objekta. Industrijski objekat ima oblik latiničnog slova L, gde uzdužnu osu čini proizvodna hala sa uzdužnim aneksom, dok poprečnu osu čini administrativni aneks. Trafo stanica 20/0,4 KV 630 KVA je izgrađena u severoistočnom delu parcele, u neporednoj blizni dalekovoda.
Izdavanje u zakup Ne    
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 011 / 3029-698 i 3029-778, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: imovina@kombank.com