Ino čekovi

Kad dođe vreme da unovčite ček...

Komercijalna banka otkupljuje bankarske, putničke, penzijske čekove, kao i čekove pravnih i fizičkih lica, po veoma povoljnim uslovima. 


Klijenti mogu da naplate odmah putničke čekove iznosa do EUR 1.000,00, bankarske čekove do EUR 250,00 kao i penzijske čekove do 1.000 EUR i to:

  • pologom na deviznu partiju i isplatom u valuti ili
  • otkupom u dinarskoj protivvrednosti.

U ostalim slučajevima, vrši se polog čeka na deviznu partiju, radi provere pokrića kod ino banke ili slanje na naplatu (inkaso). Isplata čeka vrši se po prijemu pokrića od ino banke, u efektivi ili dinarima, prema želji klijenta.

Prilikom otkupa čekova Banka naplaćuje naknadu predvidjenu Tarifom naknada Banke.


Vrsta usluge

Naknada

 Otkup ino-čeka preko menjačnice

2,00% min RSD 200,00

 Polog na deviznu partiju:

 

- isplata u efektivi - odmah po prezentaciji

1,50% min RSD 200,00

- isplata  po isteku određenog roka 
(dobijenog odobrenja)

1,00% min RSD 200,00

- isplata penzionog čeka

0,50%   

 Inkaso (naplata) ino-čekova

2,00% minRSD 600,00 odmah po prijemu čeka + troškovi ino banke


Banka vrši i prodaju nostro čekova, za plaćanje robe i usluga u inostranstvu. Na osnovu zahteva klijenta, čekovi mogu glasiti:

  • na valutu EUR ili USD u izdanju Deutche Bank uz naznaku Komercijalne banke kao agenta

Ovakva plaćanja prema inostranstvu, vrše se u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju, uz prezentovanje odgovarajuće dokumentacije. 

Provizije za ovu vrstu posla predviđene su Tarifom naknada Banke.


Vrsta usluge

Naknada

Izdavanje nostro čekova

1,50% min RSD 200,00 po čeku

Anuliranje čekova

troškovi ino banke