Izvršni odbor

Vladimir Medan, predsednik IO Banke

Slađana Jelić, zamenik predsednika IO Banke

Dragiša Stanojević, član IO Banke

Miroslav Perić, član IO Banke

Pavao Marjanović, član IO Banke