Kombank Klasik tekući račun

Kombank Klasik tekući račun je namenjen samo penzionerima. 

 

Kombank Klasik tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. Sredstva se polažu bez vremenskog ograničenja. Mesečna naknada za vođenje Kombank Klasik tekućeg računa je 199,00 dinara. Procedura za otvaranje Kombank Klasik tekućeg računa je krajnje jednostavna i potrebna je sledeća dokumentacija:

  • rešenje nadležnog Fonda o isplati penzija ili penzioni ček,
  • važeći identifikacioni dokument.

Za uključivanje postojećeg tekućeg računa u Kombank Klasik tekući račun potreban je samo važeći identifikacioni dokument.

 

 

 

Usluge i proizvodi u sastavu Kombank Klasik tekućeg računa su:

 

Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi bekamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

 

Debitna kartica

MasterCard Debit Standard Contactless

 

Elektronski servisi

elektronski servisi (eBank, SMS, KOMeKEŠ, KOMeCENTAR, KOM4PAY)

 

Trajni nalozi

Trajni nalog 

 

 

Osiguranje

  • Osiguranje imovine (osiguranje stana / kuće od rizika požara, eksplozije, udara groma, oluje i grada) obuhvata osiguranje stalno nastanjenog stambenog objekta na adresi navedenoj u Izjavi o pristupanju u osiguranje.
  • Zdravstveno osiguranje za slučaj hirurških intervencija - pokriva više od 2.000 različitih hirurških intervencija.

Za vreme svake godine trajanja osiguranja (period od 12 meseci), naknada se može isplatiti za više hirurških intervencija na različitim organima, ali maksimalno do 100% osigurane sume.

 

Dozvoljeno prekoračenje

 Pravo na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu imaju klijenti koja ostvaruju redovan mesečni priliv po osnovu penzije. Posle prve uplate penzije, klijent može podneti zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, dokument se može preuzeti ovde.

 

Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 24 meseca, a maksimalno do visine prosečnog mesečnog priliva po osnovu penzije uvećanog za 50%, uz prethodnu proveru internog rejtinga/urednosti tekućeg računa i Izveštaja Kreditnog biroa.


Ukoliko klijent poslovanjem po tekućem računu dovede isti u minusno stanje iznad iznosa odobrenog prekoračenja ili ukoliko ne izmiri minusni saldo po računu po isteku roka dozvoljenog prekoračenja, dužan je da plati Banci ugovorenu kamatnu stopu za nedozvoljeno prekoračenje.

 

Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje je promenljiva i iznosi 40.p.p. na godišnjem nivou uvećanih za stopu rasta potrošačkih cena na godišnjem nivou, pri čemu se usklađivanje sa stopom rasta potrošačkih cena vrši dva puta godišnje i to svakog 01.03. na osnovu stope rasta potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini i 01.09. na osnovu stope rasta potrošačkih cena za period od 30.06. prethodne godine do 30.06. tekuće godine (na dan 01.03.2018. godine visina kamatne stope na nedozvoljeno prekoračenje iznosi 43,00% i ista će biti u primeni od 01.03.2018 do 01.09.2018. godine). Od 01.09.2018. godine visina kamatne stope iznosi 42,30 % i ista će biti u primeni od 01.09.2018. godine do 01.03.2019. godine.

VRSTA KREDITA

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

VALUTA KREDITA

RSD

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

Nema kriterijuma za indeksiranje

IZNOS KREDITA

Maksimalno u visini prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

PERIOD NA KOJI SE KREDIT ODOBRAVA

Do 24 meseca

UČEŠĆE/DEPOZIT

/

KAMATNA STOPA

27,75% godišnje, fiksna

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

246,00 RSD

MENICA

50,00 RSD

 

 

+DETALJNIJE

REPREZENTATIVNI PRIMER

 

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000,00 RSD

Rok otplate

do 24 meseca

Nominalna kamatna stopa

27,75% godišnje, fiksna

Troškovi Izveštaja Kreditnog biroa

246,00 RSD

Troškovi menice

50,00 RSD

Ukupno kamata

24.740,42 RSD

Ukupan iznos

74.740,42 RSD

Efektivna kamatna stopa

28,23% godišnje, fiksna

 

EKS OBRAČUNAT NA DAN 04.07.2017. GODINE

Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza:

Korisnici Kombank Klasik Seta imaju mogućnost kupoprodaje evra preko eBank po najpovoljnijem kursu na tržištu.

 

Kartice sa odloženim plaćanjem:

 

 

+DETALJNIJE

 

DINACARD CO-BRANDING

ODLOŽENO PLAĆANJE 90 DANA

IZNOS MESEČNOG LIMITA PO KARTICI

RSD 20.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT

RSD

MODEL OTPLATE

 svaka transakcija odloženo na 90 dana

IZNOS TRANSAKCIJE

RSD 20.000,00

NOMINALNA KAMATNA STOPA

14,17%

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINA

RSD  0,00

IZNOS I BROJ RATA

 1 rata sa dospećem 90. dana, uvećana za iznos kamate obračunate od 61. do 90. dana

UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI SA KAMATOM

RSD 20.240,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

10,37%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

 

Čekovi

Izdavanje prvih 5 čekova u mesecu besplatno.

 

Krediti

Krediti za penzionere klijente Banke – bez naknade za obradu kreditnog zahteva.