Kom-export krediti namenjeni izvoznicima

KOM-EXPORT krediti namenjeni izvoznicima


KOM-EXPORT kredit se odobrava za finansiranje izvoznog posla i finansiranje izvoza.
Kredit se odobrava u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR-ima/USD i u devizama (EUR/USD), sa rokom vraćanja do 15 meseci, odnosno u zavisnosti od dinamike realizacije i naplate deviznog posla.