Kombank online

Kombank on-line za fizička lica predstavlja paket savremenih servisa koji klijentima Banke omogućava jednostavno korišćenje bankarskih usluga upotrebom nekog od najrasprostranjenijih kanala komunikacije kao što su SMS, Internet itd.

 

Pravila za korišćenje elektronskih servisa za potrošače