KOMeCENTAR - digitalna ekspozitura

KOMeCENTAR je digitalna ekspozitura usklađena sa tehnološkim inovacijama i modernim trendovima u bankarstvu. Korisnicima pruža mogućnost da putem on-line usluge Komercijalne banke, bez odlasku u ekspozituru i čekanja u redu, podnesu zahtev za određenI prozvod i uslugu.

 

Korisnici koji nisu klijenti Komercijalne banke, sada mogu da to postanu, podnošenjem zahteva za otvaranje jednog od novih tekućih računa, u nekoliko jednostavnih i brzih koraka na WEB stranici Banke. Nakon realizacije zahteva i otvaranja tekućeg računa, korisnici postaju klijenti Komercijalne banke i dalje imaju mogućnost da podnose i ostale zahteve dostupne putem on-line usluge.

 

Za realizaciju zahteva je potrebno da korisnik izabere način na koji želi da potpiše dokumentaciju. To može da bude najbliža ekspozitura, kurirska služba (bez dodatnih troškova) ili ukoliko poseduju kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis putem digitalnog potpisivanja.

 

Proizvodi i usluge Komercijalne banke za koje korisnik može podneti zahteve i realizovati putem online usluge su:

 

Za sve to imaju podršku KOMeCENTRA sa kojim mogu da komuniciraju telefonskim putem, putem e-maila, chata i video razgovora.

 

Za korisnike koji su navikli da komuniciraju sa bankarom u ekspozituri, preporučujemo da obave video razgovor sa timom u KOMeCENRTU i dobiju sve potrebne informacije i instrukcije za uspešno podnošenje zahteva za određene proizvode i usluge Banke.

 

Radno vreme KOMeCENTRA je radnim danom od 09 do 19h i subotom od 09 do 14h. E-mail adresa KOMeCENTRA za komunikaciju sa klijentima je komecentar@kombank.com, dok je telefon 19939.

 

Klikom na link „Otvorite Set usluga“ podnesite ONLINE zahtev za otvaranje Kombank tekućeg računa a zatim uz KOMeCENTAR servis iskoristite sve prednosti KomBank ONLINE – Banke na klik od vas.

 

 

Korisničko uputstvo za KOMeCENTAR

Aplikacija za digitalno potpisivanje

Korisničko uputstvo - Podnošenje Visa PrePaid kartice putem web-a

Zahtev za izdavanje Visa PrePaid - online