KOMeKEŠ - slanje novca

KOMeKEŠ je savremena usluga za  jednostavan i brz prenos novca u okviru aplikacije za mobilno bankarstvo Komercijalne banke.

KOMeKEŠ omogućava klijentima fizičkim licima jednostavno i lako slanje i podizanje novca, svim danima u godini u vremenu od 00:00 do 24:00 časa, na svim bankomatima Komercijalne banke u Republici Srbiji.

 

Prednosti i pogodnosti korišćenja KOMeKEŠ usluge u okviru Kombank aplikacije:

  • KOMeKEŠ omogućava svim korisnicima mobilne  aplikacije Komercijalne banke slanje novca preko mobilnog telefona, iz bilo kog dela zemlje ili sveta gde postoji internet konekcija, sa mesta koje Vama najviše odgovara;
  • novčana sredstva je moguće poslati svim osobama iz Vašeg imenika, koje imaju broj registrovan kod jednog od tri mobilna operatera u Republici Srbiji;
  • primalac novca ne mora da ima otvoren račun ni u jednoj banci;
  • brzo, bezbedno i jednostavno rukovanje aplikacijom;
  • za slanje novca potrebno je odabrati broj telefona primaoca iz  telefonskog imenika ili uneti broj telefona ;
  • za podizanje novčanih sredstava na bankomatu,  potreban je samo  mobilni telefon, na koji će Vam stići kodovi za podizanje sredstava, u vidu sms poruke;
  • poslati novac je odmah dostupan na Vama najbližem Kombank bankomatu i može se podići u narednih 48 sati;
  • dvojezičnost aplikacije – srpski i engleski jezik.