Kontakt centar

Jedan kontakt za sva vaša pitanja!

Pozivom na broj telefona +381 11 20 18 600* ili 0700 800 900**, kao i slanjem e-mail poruke na adresu kontakt.centar@kombank.com, na lak, brz i jednostavan način dobićete sve potrebne informacije u vezi proizvoda i pomoć pri korišćenju usluga Banke. 

Ukoliko želite, možete Banci uputiti sugestiju, a svaka vaša sugestija biće pažljivo razmotrena, kako bi se proizvodi i usluge Banke, kao i njenog Kontakt centra što više prilagodile vašim potrebama.

Pravo na podnošenje prigovora

Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba zakona, drugih propisa, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog ugovora, možete podneti prigovor korišćenjem ove Kontakt forme O načinu podnošenja prigovora i ostvarivanju zaštite Vaših prava i interesa možete se upoznati putem ovog linka.

 

komercijalna banka infografik

 

Proverite stanje na računima telefonskim pozivom!

Govorni automat Komercijalne banke klijentima Banke omogućava da samostalno, bez kontaktiranja operatera kontakt centra, saznaju sledeće informacije.

  1. Trenutno stanje na tekućem računu
  2. Iznos dozvoljenog prekoračenja
  3. Datum važenja dozvoljenog prekoračenja
  4. Broj nerealizovanih čekova
  5. Stanje na deviznom računu
  6. Stanje na kreditnoj kartici
  7. Iznos mesečnog anuiteta po kreditnoj kartici
  8. Raspoloživi limit po charge karticama
  9. Stanje na kreditnoj partiji
  10. Iznos mesečnog anuiteta po kreditu

Kako bi navedeni podaci bili zaštićeni, neophodno je obezbediti određenu sigurnosnu proceduru. To podrazumeva prijavu na govornom automatu korišćenjem datuma rođenja i četvorocifrene lozinke, CC PIN-a , koji se besplatno i lako može preuzeti na bankomatima Komercijalne banke.

Pored navedenog, na govornom automatu svi zaiteresovani građani mogu saznati i opšte informacije o Banci, našim uslugama, aktuelnim kampanjama i deviznom kursu, uz mogućnost uspostavljanja direktnog kontakta sa operaterima Kontakt centra. Kontakt sa operaterom ostvaruje se odabirom tastera 0 na glavnom meniju govornog automata, a radno vreme kontakt centra za razgovor sa operaterima je radnim danima od 8 do 20 i subotom od 10 do 15 časova.

Govorni automat je dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini, na brojeve telefona +381 11 20 18 600 ili 0700 800 900.

* standardna tarifa
** po ceni lokalnog poziva