Korisnici kredita

- mala, srednja i velika preduzeća

Namena kredita

-finansiranje kvalifikovanih investicionih projekata koji doprinose poboljšanju energetskih performansi (adaptacija, rekonstrukcija, i zamena postojeće opreme), investicije u obnovljivu energiju, unapređenje energetske efikasnosti komercijalnih, administrativnih i stambenih objekata u privatnom vlasništvu

Iznos kredita

-u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenata, max do EUR 2.000.000,00

Kamatna stopa

U zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta, kao i sredstava obezbeđenja

Valuta

-EUR u dinarskoj protivvrednosti i EUR*

Rok otplate kredita

-od 13 do 60 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj

Grace period

-do 12 meseci u zavisnosti od potrebe klijenta, u skladu sa odlukom Banke

Otplata kredita

-u mesečnim/tromesečnim/polugodišnjim ratama

*Devizni krediti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju