Krediti iz kreditnih linija

Komercijaln banka  sarađuje sa renomiranim ino- kreditorima preko kojih obezbeđuje veliki broj kreditnih linija.