Krediti za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstva se odobravaju za finansiranje obrtnih sredstava, izvoza, zaliha, finansiranja potraživanja, finansiranja obaveza prema dobavljačima, refinansiranja obaveza i kredita kod drugih banaka i ostale namene.

Krediti se odobravaju u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR-ima i u devizama (EUR).

Komercijalna banka ima ponudu kredita za obrtna sredstva oblikovanu u zavisnosti od potreba poslovanja klijenata, sa različitim rokovima otplate:

- Kratkoročne kredite - do 12 meseci;

- Kom-bel kredite - do 36 meseci;

- Dugoročne kredite za obrtna sredstva - do 60 meseci.