Krediti za penzionere

Novi, povoljniji krediti za penzionere sa dužim rokom otplate.

 

Krediti su namenjeni penzionerima klijentima Banke i penzionerima koji nisu klijenti Banke, koji ostvaruju prijem penzije iz PIO fonda Republike Srbije.

Obezbeđenje kredita čine menica korisnika kredita i polisa osiguranja života. Troškove premije osiguranja života snosi Banka.

 

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA NAMENJENI PENZIONERIMA

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit a maksimum do RSD 1.200.000

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 95 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95%, fiksna – prvih 36 meseci
6M BELIBOR + 10,15%, promenljiva – nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

Penzioneri klijenti Banke – 1% od iznosa kredita

Penzioneri koji nisu klijenti Banke – 2% od iznosa kredita

Penzioneri klijenti Banke – Korisnici Kombank Klasik Seta – bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Menica korisnika kredita

Polisa osiguranja života kompanije Generali a.d.o. vinkulirana u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

PRIMER:

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE KLIJENTE BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95%, fiksna – prvih 36 meseci
6M BELIBOR + 10,15%, promenljiva – nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 2.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 4.648,47 - prvih 36 meseci
RSD 4.620,15 - nakon 36 meseci

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 278.228,47

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

15,38%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

Obračun je izvršen na dan 04.01.2019.god., vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3,18%

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE KOJI NISU KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

 

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

 

13,95%, fiksna – prvih 36 meseci
6M BELIBOR + 10,15%, promenljiva – nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 4.000,00

MESEČNI ANUITET

 

RSD 4.648,47 - prvih 36 meseci
RSD 4.620,15 - nakon 36 meseci

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

 

RSD 278.228,47

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

 15,92%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

Obračun je izvršen na dan 04.01.2019.god., vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3,18%

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE KLIJENTE BANKE – KORISNIKE KOMBANK KLASIK SETA

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95%, fiksna – prvih 36 meseci
6M BELIBOR + 10,15%, promenljiva – nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 4.648,47 - prvih 36 meseci
RSD 4.620,15 - nakon 36 meseci

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 278.228,47

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,87%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 Obračun je izvršen na dan 04.01.2019.god., vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3,18%