Krediti za poslovni prostor

Krenite u sopstveni biznis sa najboljih startnih pozicija!

Rešili ste da započnete sopstveni posao, u sopstvenom prostoru, i potrebna vam je finansijska podrška? Komercijalna banka se potrudila da za vas osmisli najbolji i najsigurniji početak. Ukoliko želite da kupite  poslovni prostor, nudimo vam veoma povoljne kredite uz minimalne kamatne stope. Tako ćete u potpunosti moći da se posvetite poslovanju svoje firme.

Jer sigurni poslovni planovi zavise od sigurne finansijske podrške!

Komercijalna banka odobrava kredite, klijentima Banke, koji se nalaze u stalnom radnom odnosu.

Da posao brzo krene...


Krediti za kupovinu poslovnog prostora bez devizne klauzule, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

ROK OTPLATE

Do 95 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA 
NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 5,50%

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE VEZANE ZA BELIBOR

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE

2% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice korisnika kredita,

- Hipoteka I reda na poslovni prostor koji je predmet kreditiranja ili neku drugu nepokretnost  u korist Banke u odnosu min. 0,7:1 i

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke kod osiguravajućih kompanija

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Uplatom na račun prodavca


U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nekretnini, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.PRIMER:

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA BEZ DEVIZNE KLAUZULE

KUPOPRODAJNA VREDNOST NEKRETNINE

RSD 1.000.000,00

IZNOS KREDITA

RSD 1.000.000,00

ROK OTPLATE

95 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 5,50%

NAKNADA BANKE(2% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 20.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD  14.580,25

OBEZBEĐENJE KREDITA

-       Dve menice korisnika kredita

-       Hipoteka I reda

-       Osiguranje nepokretnosti kod osiguravajućih kredita

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.733,78)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.183,45)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.834,45)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE
(NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.467,56)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 1.385.123,75

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

12,46%

Obračun je izvršen na dan 04.01.2019. godine
Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 27.11.2018. godine iznosi 3,16%

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

 


Krediti za kupovinu poslovnog prostora sa deviznom klauzulom, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 95 meseci

GREJS PERIOD

Do 12 meseci uz mesečno plaćanje interkalarne kamate

NOMINALNA KAMATNA STOPA 
NA GODIŠNJEM NIVOU

5% fiksna, prvih 60 meseci

6M EURIBOR + 5%, promenljiva, nakon 60 m.

Visina marže od 5% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE VEZANE ZA EURIBOR

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE

2% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice korisnika kredita,

- hipoteka I reda na poslovni prostor koji je predmet kreditiranja u korist Banke u odnosu min. 0,7:1 ili neku drugu uknjiženu nepokretnost u korist Banke u odnosu min. 1:1,3 i

- osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 30% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti


U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nekretnini, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.


PRIMER:

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KUPOPRODAJNA VREDNOST NEKRETNINE

EUR 30.000,00

UČEŠĆE(MIN 30%)

EUR 9.000,00

IZNOS KREDITA

EUR 21.000,00

ROK OTPLATE

95 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5% fiksna, prvih 60 meseci

6M EURIBOR + 5%, promenljiva, nakon 60 m.

Visina marže od 5% je fiksna

 

NAKNADA BANKE
(2% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 420,00 (49.704,69 RSD)

MESEČNI ANUITET

EUR 268,14 – prvih 60 meseci

EUR 267,13– nakon 60 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

-       Dve menice korisnika kredita

-       Hipoteka I reda

-       Osiguranje nepokretnosti kod osiguravajućih kredita

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.733,78)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.183,45)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.834,45)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE
(NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.467,56)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 25.437,95

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6,74%

Obračun je izvršen na dan 04.01.2019. godine
Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 27.11.2018. godine iznosi -0,256%

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

 

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.