Krediti za refinansiranje

 Kredite za refinansiranje možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod Komercijalne banke.

 

Krediti su namenjeni fizičkim licima u stalnom radnom odnosu i penzionerima.

 

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva: 

  • Stalni radni odnos minimum 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca
  • Ukupan radni staž minimum 12 meseci

 

Pored standardne dokumentacije, potrebno je obezbediti potvrdu Banke o visini duga po kreditu, odnosno duga po kreditnoj kartici koja se refinansira.

 

Krediti za refinansiranje sa deviznom klauzulom

KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 1.200.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 95 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 7% do 7,6%, fiksna

10% fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

od 1% do 2%

3%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

Dve blanko menice korisnika kredita i kreditno sposoban žirant

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita

 

PRIMER:

KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

EUR 3.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

7,6% fiksna

10% fiksna

DEPOZIT (MIN 30%)

EUR 900,00

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

2% (EUR 60,00)

3% (EUR 90,00)

MESEČNI ANUITET

EUR 60,26

EUR 63,74

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 3.615,60

EUR 3.824,40

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,85%

12,04%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 348,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

RSD 200,00

 

 

 

 

 

Obračun je izvršen na dan 04.01.2019.god.

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju zaradu ne primaju preko računa u Komercijalnoj Banci.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke

 

 

Krediti za refinansiranje sa rokom otplate do 95 meseci

Komercijalna banka odobrava dinarske gotovinske kredite i kredite sa deviznom klauzulom sa rokom otplate do 95 meseci.

Krediti se odobravaju klijentima Banke bez žiranta!

 

Dinarski gotovinski krediti, uslovi i primer

KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ DEVIZNE KLAUZULE

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 2.500.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 95 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 8,95% do 9,95%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

od 5,25% do 6,25% + 6M BELIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 5,25% do 6,25% je fiksna

13,95%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 10,25%, promenljiva – nakon 36 meseciVisina marže od 10,25% je fiksna

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE NAKON ISTEKA 36 M.

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

2%

2,5%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

Po dve blanko menice korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

PRIMER:

KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ DEVIZNE KLAUZULE

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

9,95%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 6,25%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 6,25% je fiksna

13,95%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 10,25%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 10,25% je fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

2% (RSD 6.000,00)

2,5% ( 7.500,00)

MESEČNI ANUITET

RSD 6.366,74– prvih 36 m.

RSD 6.333,65– nakon 36 m.

RSD 6.972,70– prvih 36 m.

RSD 6.937,08– nakon 36 m.

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 381.210,41

RSD 417.507,01

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,36%

16,24%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

   RSD 246,00

     RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

   RSD 100,00

       RSD 200,00

 

 

 

 

 

Vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3,18%
Obračun je izvršen na dan 04.01.2019.god.

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju zaradu ne primaju preko računa u Komercijalnoj Banci.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.