Kreditna linija KFW za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Krediti iz linije KFW za poljoprivredu i agroindustriju

Krediti iz linije KFW za poljoprivredu i agroindustriju

Namena kredita

Finansiranje nabavke poljoprivrednog zemljišta;poljoprivredne mehanizacije i opreme; mera za sertifikaciju i standardizaciju;

Ulaganje u pospešivanje organskog ratarstva;ulaganje u osnovno stado; ulaganje u proizvodnju voća

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposovnosti, minimalni iznos EUR 50.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

Valuta

Dinari sa valutnom klauzulom u EUR

Rok otplate

Do 84 meseci, uključujući i grace period do 24 meseca

Način otplate

U mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim ratama, po isteku grace perioda

Napomena

Korisnici i namena kredita moraju ispunjavati uslovekreditne linije