Kreditna podrška lokalnoj samoupravi

Komercijalna banka nudi kreditnu podršku lokalnoj samoupravi, u skladu sa regulativom, za finansiranje likvidnosti tekućeg budžetskog deficita. Krediti se odobravaju u dinarima sa valutnom kaluzulom (EUR), sa rokom vraćanja do 84 meseca.