MasterCard Installment kartica

Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje

MasterCard Installment kreditna kartica Komercijalne banke Vam omogućava plaćanje na 6, 9, 12 ili 24 jednakih mesečnih rata. Kartica je namenjena svim klijentima Komercijalne banke koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Banci i kreditno su sposobni.  Model otplate određujete Vi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice.  Svaka pojedinačna potrošnja (transakcija) se naplaćuje u skladu sa izabranim  modelom  i u jednakim ratama. 

Datumi dospeća rata zavisiće od datuma obrade transakcije. Prva rata se naplaćuje odmah, a ostale na isti datum u narednih 5, 8 ili 11 meseci. Banka, po naplati dospelog dugovanja (rate) od klijenta, taj iznos odmah oslobađa za dalju potrošnju. Kartica Vam omogućava i grejs period od 30 dana za otplatu prve rate bez kamate, ukoliko se za to opredelite prilikom apliciranja za karticu. MasterCard Installment kartica ima na sebi čip i možete je koristiti za kupovinu na POS terminalima, podizanje gotovine na bankomatima i šalterima, kao i za kupovinu na internetu.

Primer otplate za različit broj rata:

Iznos transakcije

10.000,00 RSD

Broj rata

6

9

12

Iznos rate

1.741,67 RSD

1.191,11 RSD

915,83 RSD

MasterCard Installment kartica omogućava Vam beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate. Više informacija o tome potražite na ovom linku ili putem našeg  Kontakt centra, pozivom na broj 0700 800 900.

MasterCard installment kartica uslovi i modeli otplate:

Reprezentativni primer za korisnika seta

   
MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA MODEL OTPLATE 6 SA GREJS PERIODOM 30 DANA
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
ROK OTPLATE 6 meseci
NOMINALNA KAMATNA STOPA 21,6% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNI ANUITET RSD 17.416,67
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 104.500,00
KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 17.65%
Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.      
   
   
MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA MODEL OTPLATE 9 SA GREJS PERIODOM 30 DANA
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
ROK OTPLATE 9 meseci
NOMINALNA KAMATNA STOPA 21,6% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNI ANUITET  RSD 11.911,11
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 107.200,00
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 19.26%
Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.      
   
   
MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA MODEL OTPLATE 12 SA GREJS PERIODOM 30 DANA
IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI RSD 100.000,00
VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT RSD
ROK OTPLATE 12 meseci
NOMINALNA KAMATNA STOPA 21,6% fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE RSD 0,00
MESEČNI ANUITET RSD 9.158,33
SREDSTVO OBEZBEĐENJA menica korisnika kartice
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA RSD 246,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE RSD 50,00
UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA RSD 109.900,00
 KAMATOM
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 20.03%
Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.      

 

Reprezentativni primer za klijenta koji nije korisnik seta

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kreditnu karticu

 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT PO KREDITNOJ KARTICI

RSD

 

MODEL OTPLATE

6, 9, 12 meseci

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

21,6% fiksna

 

METOD OBRAČUNA

proporcionalni

 

NAKNADA BANKE

Članarina na tromesečnom nivou

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

Blanko menica korisnika kreditne kartice

 

OTPLATA DUGA PO KREDITNOJ KARTICI

Vrši se mesečno u dinarima

 
     
     

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 6 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

ROK OTPLATE

6 meseci

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

21,6% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

2 tromesečja po 500,00 RSD = 1.000,00 RSD

 

MESEČNI ANUITET

 RSD 17.416,67

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 104.500,00

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

21,75%

 

Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.

 

 

 

 

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 9 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

ROK OTPLATE

9 meseci

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

21,6% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

3 tromesečja po 500,00 RSD = 1.500,00 RSD

 

MESEČNI ANUITET

 RSD 11.911,11

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 107.200,00

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

23,44%

 

Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.

 

 

 

 

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 12 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

 

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

 

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

 

ROK OTPLATE

12 meseci

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

21,6% fiksna

 
 

ČLANARINE za period otplate

4 tromesečja po 500,00 RSD = 2.000,00 RSD

 

MESEČNI ANUITET

 RSD 9.158,33

 

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA
 KAMATOM

RSD 109.900,00

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

24,30%

 

Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.

 

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt Okvirnog ugovora.

Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>