mBank - Aktivacija

Kombank mBank aplikaciju aktivirate jednostavnim prijavljivanjem na šalteru Banke. Nakon prijave na servis dobijate SMS poruku sa linkom za preuzimanje aplikacije na prijavljeni broj mobilnog telefona. Proces instalacije odvija se automatski jednostavnim pokretanjem linka dostavljenog na SMS poruku. Nakon instalacije, aplikaciju je potrebno pokrenuti (aplikacija se smešta na osnovnu lokaciju za aplikacije na Vašem telefonu) i aktivirati unosom inicijalnog aktivacionog koda koji ste takođe dobili SMS porukom. Nakon inicijalne aktivacije mBank aplikacije sami definišete mPIN kod, kojim se ubuduće prijavljujete u aplikaciju.