mBank

Kombank mBank je servis Komercijalne banke koji omogućava da preko mobilnog uređaja na veoma brz, jednostavan i siguran način obavljate sve finansijske transakcije bilo gde i bilo kada. Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, a sve što Vam je potrebno je da imate mobilni telefon (Android ili iOS operativni sistem) i internet konekciju.

Kombank mBank aplikacija poseduje sve neophodne osnovne funkcionalnosti:

 • Proveru stanja i prometa po tekućim i štednim računima, računima HOV kao i po platnim karticama
 • Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija i mogućnost plaćanja sa valutom unapred kao i opoziv naloga
 • Interni prenos sredstava između dinarskih i deviznih računa, računa HOV kao i prenos sa i na platnu karticu
 • Menjačke poslove (kupovinu i prodaju deviza)
 • Uvid u kursnu listu, poruke i lokator ekspozitura i bankomata
 • Pregled izvoda po tekućim računima, kao i slanje odabranog izvoda na prijavljenu e-mail adresu
 • Mogućnost kreiranja novog naloga na osnovu naloga iz arhive, filter arhive naloga po računu platioca, datumu, kanalu (web, mBank), opisu, iznosu
 • Mogućnost kreiranja internih prenosa kao i mogućnost opoziva
 • Mogućnost kreiranja šablona za plaćanje
 • Uvid u izvode po platnim karticama, kao i slanje odabranog izvoda na prijavljenu email adresu
 • Zbirni prikaz oročene štednje
 • Prenosi izmedju svih tipova računa/kartica po kojima je korisnik ovlašćen/vlasnik
 • Prikaz liste nerealizovanih čekova
 • Uvid po kreditima klijenta sa svim pratećim detaljima (kamate, kašnjenja, iznos za likvidaciju, anuitetni plan, uplate)
 • Dopuna prepaid računa kod sva 3 domaća mobilna operatera
 • Pregled kursa na dan, po valuti, kursni kalkulator, kretanje kursa i tržišna kursna lista
 • Prijem poruka i razmena istih sa Bankom
 • Kontaktiranje banke putem email-a, društvenih mreža ili telefona
 • KOMeKEŠ - savremena usluga koja omogućava klijentima fizičkim licima brzo, jednostavno i bezbedno slanje novca preko mobilnog telefona, sa bilo kog mesta u zemlji i inostranstvu gde postoji internet konekcija, kao i podizanje poslatog novca 24/7, 365 dana u godini, na svim bankomatima Komercijalne banke u Republici Srbiji.

 

 

Korisnicima su pored osnovnih, omogućene i unapređene funkcionalnosti mBank servisa kao što su:

 • KOMePay – (samo za Android NFC uređaje) digitalna platna kartica na mobilnom uređaju koji podržava NFC tehnologiju je inovativan proizvod koji omogućava plaćanje na prodajnim mestima (POS terminalima koji su opremljeni beskontaktnim čitačima) bez prisustva fizičke platne kartice.
 • Administracija platnih kartica - upravljanje platnim karticama bez potrebe za dolaskom u ekspozituru Banke (izbor korišćenja same kartice (POS, ATM ili internet) , promena novog PIN-a za platnu karticu, blokada kartice)
 • Unapređeno korisničko iskustvo - uz novi, moderan dizajn aplikacije unapređeno je i kretanje kroz mBank aplikaciju uz pomoć prečica na ekranima (Swipe ekrana)
 • Podešavanja na mBank aplikaciji - podešavanja aplikacije na željeni način (promena profilne ili pozadinske slike, promena transparentnostni - blura pozadinske slike, aktivacija ili reaktivacija web-a)

 

 

Kombank mBank servis je jedno od najsavremenijih rešenja ove vrste na bankarskom tržištu. Od brojnih prednosti koje servis pruža korisnicima posebno treba izdvojiti:

 • Ne postoji vremenska i prostorna ograničenost (rešenje je dostupno 24x7 sa bilo kog mesta)
 • Radi na svim mrežama mobilnih operatera (potpuno je nezavisno od mobilnog operatera i mreže koju koristite, potrebna je samo internet konekcija)
 • Jednostavna aktivacija i upotreba, čime je omogućeno da ga lako koriste svi klijenti Banke bez obzira na starosno doba
 • Sigurnost
 • Brzina
 • Obavljanje transakcija bez provizije

               

Unapređene funkcionalnosti su dostupne svim korisnicima koji poseduju Android OS 5.0 ili viši i rezolucije ekrana 640x1136 ili veće. Za iOS operativni sistem, podržana verzija je 9.0 kao minimalna verzija za korišćenje unapređene mBank aplikacije.

Osnovne funkcionalnosti su dostupne na Android uredjajima 4.2 i više.