mBank - Sigurnost

Za pristup Kombank mBank aplikaciji neophodan je mPin koji je poznat samo Vama. Prilikom procesa inicijalne aktivacije mBank aplikacije Vi sami kreirate mPin. Dodatna sigurnost postignuta je i funkcionalnošću koja nakon tri uzastopna unosa pogrešnog mPin-a automatski blokira korišćenje mBank servisa.
Preuzimanjem Kombank mBank aplikacije instalira se privatni ključ koji je zaštićen mPin-om. Privatni ključ se koristi za kriptovanje podataka koji se razmenjuju sa Bankom i garantuje potpunu sigurnost upotrebe i prenosa podataka Internetom.
Podaci iz aplikacije o svim računima i transakcijama čuvaju se u privremenoj memoriji telefona za vreme korišćenja aplikacije. Nakon izlaska iz aplikacije podaci se brišu.
Nakon tri minuta nekorišćenja Kombank mBank aplikacija se automatski gasi.
Aplikacija je zaštićena od kopiranja na druge telefone.