MIKROKOM revolving krediti

Sa MIKROKOM revolving kreditom iskoristite odobrena sredstva u svakom trenutku, održite odgovarajući nivo likvidnosti i na jednostavan način premostite trenutne poteškoće u poslovanju.

 

Sredstva kredita možete sukcesivno koristiti u skladu sa potrebama Vašeg posla.

 

Kamata se obračunava samo na sredstva kredita koja iskoristite u toku meseca.