Obavestenje o primeni Zakona o platnim uslugama i Predlog izmene i dopune Okvirnog ugovora od 28.01.2019.

Obaveštenje o primeni Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama za pravna lica i preduzetnike koji su primeni od 17.03.2019.