1. Izvod iz pregleda kamatnih stopa koje se primenjuju u poslovanju Banke sa potrošačima – od 08.09.2016
  2. Izvod iz pregleda pasivnih kamatnih stopa Banke za pravna lica (objavljen: 16.11.2015, u primeni od 01.12.2015)
  3. Izvod iz pregleda pasivnih kamatnih stopa Banke za preduzetnike