Online keš krediti

Ukoliko primate platu/penziju preko računa u Komercijalnoj banci i korisnik ste eBank naloga, imate mogućnost da, bez odlaska u ekspozituru, pokrenete online proces dobijanja gotovinskih kredita. Od sada, svoje slobodno vreme možete da uskladite sa potrebom uzimanja kredita tako što ćete popuniti zahtev i priložiti potrebnu dokumentaciju online. Na ovaj način ćete uštedeti i vreme i novac, jer je naknada za online keš kredite samo 1%, a dovoljno je da uradite sledeće:

 

  1. U okviru opcije KOMeCENTAR/Zahtev za online kredit, proverite na svom eBank nalogu preporučenu ponudu* za dinarski gotovinski kredit;
  2. Prikupite traženu dokumentaciju;
  3. Podnesete online zahtev za kredit u skladu sa svojim potrebama i priložite skeniranu/uslikanu dokumentaciju;
  4. Sačekate odgovor o ishodu odobrenja kredita;
  5. Obavite potpisivanje ugovorne dokumentacije u ekspozituri Banke koju Vi izaberete.

 

Za sva pitanja i dileme obratite se našoj digitalnoj ekspozituri KOMeCENTAR putem telefona, e-maila, chata ili video razgovora. Radno vreme KOMeCENTRA je radnim danom od 09 do 19h i subotom od 09 do 14h. E-mail adresa KOMeCENTRA za komunikaciju sa klijentima je komecentar@kombank.com, dok je broj telefona 19939.

 

*Preporučena ponuda je dostupna samo klijentima koji ispunjavaju preduslove za online kredit na osnovu raspoloživih informacija koje Banke ima.

 

Online dinarski gotovinski krediti , uslovi i primer

ONLINE DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit,

a max do RSD 500.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 36 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 7,95% do 9,95%, fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

1%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

PRIMER:

ONLINE DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

9,95%, fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

1% (RSD 3.000,00)

MESEČNI ANUITET

RSD 9.673,12

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 348.232,32

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,27%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 07.09.2018. godine.

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke koji svoju zaradu primaju preko računa u Komercijalnoj banci.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo Vas da se za proračun kredita obratite digitalnoj ekspozituri Banke - KOMeCENTAR T: 19939 | M:komecentar@kombank.com