Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd u primeni od 11.10.2018.

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd u primeni od 17.02.2019.

 

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 05.12.2018.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 17.03.2019.

 

Opšti uslovi pruzanja platnih usluga pravnim licima i preduzetnicima u primeni od 05.12.2018.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga pravnim licima i preduzetnicima u primeni od 17.03.2019.

 

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica u primeni od 11.07.2018.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica u primeni od 05.12.2018.

 

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Business kartica u primeni od 15.11.2016.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Business kartica u primeni od 05.12.2018.

 

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica u primeni od 15.11.2016.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica u primeni od 05.12.2018.

 

Opšti uslovi izvršavanja jednokratnih transakcija u primeni od 05.12.2018.

Opšti uslovi izvršavanja jednokratnih platnih transakcija u primeni od 17.02.2019.