Osnovni tekući račun

Mi cenimo vaše poverenje!

Tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. Banka prima sredstva na tekuće račune bez vremenskog ograničenja i ne utvrđuje najmanji iznos sredstava koji prima. 
Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje tekućeg računa.

Detaljnije >>

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa koji je imao promene u prethodna tri meseca iznosi 200,00 dinara. Navedenom osnovnom naknadom obuhvaćeno je i korišćenje dodatnih servisa Banke-web e-banka, sms, debitna platna kartica, trajni nalog,

Gašenje tekućeg računa kod Komercijalne banke je besplatno.


Uvek u vašem komšiluku!

Komercijalna banka je poslovna banka sa najvećom mrežom ekspozitura i bankomata u zemlji. U svim ekspoziturama Banke, ljubazno i stručno osoblje će vas uslužiti i odgovoriti na sve vaše zahteve.

Jedan kontakt za sva vaša pitanja!

Jednim pozivom na brojeve telefona* 0700 800 900** ili +381 11 20 18 600*** kao i slanjem e-mail poruke na adresu kontakt.centar@kombank.com dobićete sve potrebne informacije o uslugama Banke, kao i pomoć pri njihovom korišćenju. Svaka vaša sugestija biće pažljivo razmotrena, kako bi se usluge Banke i njenog Kontakt centra prilagodile vašim potrebama.

* Telefonski aparati sa tonskim biranjem 
** Po ceni lokalnog poziva
*** Za pozivanje sa mobilnog telefona ili iz inostranstva

Platne kartice za svaku priliku!

Otvaranjem tekućeg računa, automatski se stiče pravo na korišćenje debitne DinaCard klasik platne kartice. Pored navedene, uz podnošenje zahteva mogu se dobiti i druge kartice, iz raznovrsne ponude debitnih, kreditnih i kartica sa odloženim plaćanjem iz nacionalnih i internacionalnih programa, koje će zadovoljiti i najsofisticiranije potrebe klijenata.

Novac – uvek na dohvat ruke!

Sredstva sa vašeg računa možete podizati na bankomatima Komercijalne banke 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Za podizanje gotovine na bankomatima Banke kreditnim karticama, naplaćuje se provizija, a po drugim platnim karticama Banke provizija se ne naplaćuje.

Vaši računi – naša briga!

Komercijalna banka vam pruža mogućnost da vaše stalne mesečne obaveze izmiruje umesto vas putem trajnog naloga na tekućem računu. Prepustite vaše obaveze nama.

Odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu!

Posle prve uplate zarade ili penzije, klijent može podneti zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu. Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu.
Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 12 meseci, maksimalno do visine prosečnog priliva po osnovu zarade/penzije uvećanog za 50%.
Na iznos iskorišćenog dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kreditnu kamatu u iznosu od 31,75%. Nominalna kreditna kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje je fiksna i obračunava se uz primenu konformne metode.

U obračun efektivne kamatne stope uključuju se, pored nominalne kamatne stope, i troškovi koje klijent plaća u momentu podnošenja zahteva, kao fiksni i to:

 • 246 dinara za povlačenje Izveštaja kreditnog biroa, saglasno tarifi Udruženja banaka Srbije
 • 50 dinara na ime meničnog blanketa, saglasno tarifi Narodne banke Srbije.

Obračun efektivne kamatne stope na dan 01.08.2018. godine dat je kroz reprezentativni primer na iznos od 50.000,00 rsd i na period od 12 meseci, u sekciji „Dozvoljeno prekoračenje".

 

Budite sami svoj bankar! 

Kombank on-line servisi vam pružaju mogućnost da usluge Banke koristite u pokretu. WEB E-Bank je servis koji vam omogućava da kompletno finansijsko poslovanje sa Bankom obavljate preko Interneta, u bilo koje vreme ili sa bilo kog mesta, upotrebom vašeg računara. Korišćenjem SMS servisa Banke dobićete informaciju o svim vašim računima, prilivima na iste odnosno upotrebi vaših platnih kartica.

Krediti za svačiji džep!

Banka vam nudi gotovinske, potrošačke, auto i stambene kredite po najpovoljnijim uslovima otplate.

Brza i kvalitetna usluga!

Brza i kvalitetna usluga u ekspoziturama Banke kao i ljubazno šaltersko osoblje je ono što naše klijente čini zadovoljnim.

Procedura za otvaranje tekućeg računa u Komercijalnoj banci je krajnje jednostavna.
Za otvaranje tekućeg računa potrebna vam je sledeća dokumentacija:

Za zaposlene:

 • potvrda poslodavca o redovnoj uplati zarade kod Banke ili Ugovor o isplati zarada poslodavca sa Bankom
 • važeći identifikacioni dokument

Za penzionere:

 • rešenje nadležnog Fonda o isplati penzija ili penzioni ček
 • važeći identifikacioni dokument

Za poljoprivrednike:

I - koji prvi put registruju PG

 • važeći identifikacioni dokument

II - sa registrovanim PG

 • potvrda o upisu u Registar PG
 • detalji strukture gazdinstva - status
 • važeći identifikacioni dokument

Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (Ugovor o delu, lične uplate…):

 • važeći identifikacioni dokument