Palata Beskuća, Kotor stari grad, Crna Gora

Nepokretnost se nalazi u Crnoj Gori u Starom gradu Kotoru, unutar gradskih zidina na udaljenosti od 50m od glavnog trga i ulaza u Stari grad. Palata Beskuća je sagrađena 1776 godine, pripadala je plemićkoj porodici iz Prčnja. Početkom XIX veka prešla je u vlasništvo grada i postala sedište sreskog suda. Palata ima impresivan pogled na staru kotorsku luku, i dva trga unutar zidina. U predhodnom periodu izvršena je kompletna rekonstrukcija unutrašnjosti objekta, zadržani su samo spoljšnji zidovi.

 

 

 

 

 

 

Preuzmi Informacije o objektu >>

Preuzmi Konkursnu dokumentaciju >>

 

Kontakt: 

E-mail: imovina@kombank.com

Telefoni: 011/3029- 698;  065/ 956-3006; 065/956-7707 ili 065/956-8431