Poljoprivreda

Da svaki vaš trud urodi plodom

Do bogate žetve i punog ambara treba učiniti puno koraka, preći određeni put. Komercijalna banka se trudi da vam taj put učini lakšim i kraćim i da vam pruži sigurnost pri svakom koraku. 

Ukoliko Vam je potrebno da nabavite repromaterijal, povećate posed obradivog zemljišta, adaptirate ili izgradite nove objekte, podignite nove zasade, proširite stado i modernizujte poljoprivrednu mehanizaciju ili realizujete druge planirane investicije - Komercijalna banka ima rešenje.

 

Korisnici poljoprivrednih kredita Komercijalne banke mogu biti ako:
• su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa važećim Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije;
• se nalaze se u aktivnom statusu;
• imaju otvoren namenski račun u Banci.

 

Detaljnije>>

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita zaloga i/ili hipoteka na nepokretnosti prilikom odobravanja kredita Korisnik kredita snosi sve troškove koji mogu nastati po tom osnovu: troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškove konstituisanja zaloge/hipoteke i dr.

Poštovani poljoprivrednici,

u slučaju da vam je potreban stručni savet ili imate dodatna pitanja vezana za poljoprivredne kredite, možete nam se obratiti pozivom na sledeće brojeve telefona, ili putem e-maila Kontakt centra:

+381 11 20 18 600
0700 800 900

kontakt.centar@kombank.com