Potrošački krediti

Uvek je lep osećaj!

Svim svojim klijentima i građanima Komercijalna banka odobrava potrošačke kredite za različite namene, a uz veoma povoljne kreditne uslove.

Krediti se odobravaju za:

  • kupovinu potrošnih dobara
  • plaćanje turističkih, zdravstvenih i drugih usluga.


Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva:

  • Stalni radni odnos minimum 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca
  • Ukupan radni staž minimum 12 meseci

 

Dinarski potrošački krediti, uslovi i primer

Svim svojim klijentima i ostalim građanima Komercijalna banka odobrava dinarske potrošačke kredite, uz veoma povoljne kreditne uslove, sa rokom otplate do 84 meseci.

84 rata – 84 prilika za dobro raspoloženje! 
 

DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 1.000.000,00 - 1.500.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 84 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 11% do 13%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

od 6,45% do 8,45% + 6M BELIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 6,45% do 8,45% je fiksna

17%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 10,45%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 10,45% je fiksna

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE NAKON ISTEKA 36 M.

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

2%

3%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

Po dve blanko menice korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

PRIMER:

 

 

DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 100.000,00

ROK OTPLATE

40 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 8,45%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 8,45% je fiksna

17%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 10,45%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 10,45% je fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

2% (RSD 2.000,00)

3% (3.000,00)

MESEČNI ANUITET

RSD 3.093,97 – prvih 36 m.

RSD 3.084,44 – nakon 36 m.

RSD 3.292,08 – prvih 36 m.

RSD 3.268,55 – nakon 36 m.

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 123.720,68

RSD 131.589,08

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

15,49%

21,26%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

RSD 200,00

 

 

 

 

 

 

Vrednost 6M BELIBOR-a  iznosi 3,04%
Obračun je izvršen na dan 13.06.2018.god.

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju zaradu ne primaju preko računa u Komercijalnoj Banci.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.Potrošački krediti sa deviznom klauzulom, uslovi i primer

84 rate – 84 prilike za dobro raspoloženje!

POTROŠAČKI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 1.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 6,50% do 8,00% fiksna

9,50% fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

od 1% do 2%

3%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

Dve blanko menice korisnika kredita i kreditno sposoban žirant

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

30% od iznosa sa profakture

 

 

 

 

 

PRIMER:

POTROŠAČKI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

VREDNOST PROFAKTURE

EUR 2.000,00

UČEŠĆE

EUR 600,00

IZNOS KREDITA

EUR 1.400,00

ROK OTPLATE

20 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

8% fiksna

9,50% fiksna

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

2% (EUR 28,00)

3% (EUR 42,00)

MESEČNI ANUITET

EUR 75,00

EUR 75,96

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 1.500,00

EUR 1.519,20

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,15%

14,50%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

RSD 200,00

 

 

 

 

 

Obračun je izvršen na dan 13.06.2018.god.

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju zaradu ne primaju preko računa u Komercijalnoj Banci.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.