Kombank Premijum tekući račun

Kombank Premijum tekući račun je posebno kreiran u cilju zadovoljenja potreba klijenata, koji koristite najveći broj pogodnosti premijum segmenta. U okviru Kombank Premijum tekućeg računa mogu se koristiti inovativni bankarski proizvodi i usluge, kao i niz dodatnih pogodnosti.

 

Kombank Premijum tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. Sredstva se polažu bez vremenskog ograničenja. Mesečna naknada za vođenje Kombank Premijum tekućeg računa je 610,00 dinara. Procedura za otvaranje tekućeg računa je krajnje jednostavna i potrebna je sledeća dokumentacija:

 

  • za zaposlene - Potvrda poslodavca ili Ugovor o isplati zarada poslodavca sa Bankom i važeći identifikacioni dokument
  • za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (lične uplate i dr.) - važeći identifikacioni dokument

Za uključivanje postojećeg tekućeg računa u Kombank Premijum tekući račun potreban je samo važeći identifikacioni dokument.

 

Usluge i proizvodi u sastavu Kombank Premijum tekućeg računa su:

 

Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi bekamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

 

Debitna kartica

MasterCard Gold Contactless

 

Elektronski servisi

elektronski servisi (eBankmBankSMSKOMeKEŠKOMeCENTARKOM4PAY)

 

Trajni nalozi

Trajni nalog 

 

Osiguranje Generali osiguranje Srbija a.d.o.

 

Osiguranje od finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom jedne debitne platne kartice Banke koju je korisnik seta opredelio u Zahtevu za pružanje seta usluga / Zahtevu za promenu seta kod Banke i drugih rizika (Secure wallet), uz osiguranje od nezakonitog korišćenja mobilnog telefona / SIM kartica, podrazumeva pokrića za slučaj:

  • zloupotrebe protivpravno oduzete kartice,
  • skimminga*,
  • protivpravnog oduzimanja ličnih dokumenata zajedno sa osiguranom karticom,
  • troškova blokiranja i zamene platne kartice i
  • nezakonitog korišćenja mobilnog telefona / SIM kartice od strane trećih lica.

*Pod skimming-om se podrazumeva proces kopiranja magnetnog zapisa s magnetne trake kartice, vezan uz postupak krađe podataka sa kartice, prilikom njene upotrebe u nekoj zakonitoj transakciji i korišćenje duplikata kartice bez znanja odnosno pristanka korisnika kartice i izdavaoca kartice.

Nezakonita upotreba mobilnog telefona / SIM kartice podrazumeva izdatak za pozive koje učini treće lice koje nezakonito upotrebljava mobilni telefon / SIM karticu, u periodu od 24 časa, koji prethode prijavi krađe policiji i provajderu mreže (koji tada blokira SIM karticu).

 

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja podrazumeva ugovorena pokrića za slučaj:

  • trajnog invaliditeta od 50% do 100% kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode) i
  • smrti usled nezgode.

 

Zdravstveno osiguranje za slučaj hirurških intervencija - pokriva više od 2.000 različitih hirurških intervencija.

Za vreme svake godine trajanja osiguranja (period od 12 meseci), naknada se može isplatiti za više hirurških intervencija na različitim organima, ali maksimalno do 100% osigurane sume.

 

Dozvoljeno prekoračenje

Pravo na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu imaju klijenti koja ostvaruju redovan mesečni priliv po osnovu zarade. Posle prve uplate zarade, klijent može podneti zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, dokument se može preuzeti ovde.

 

Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 24 meseca, a maksimalno do visine prosečnog mesečnog priliva po osnovu zarade uvećanog za 50%, uz prethodnu proveru internog rejtinga/urednosti tekućeg računa i Izveštaja Kreditnog biroa.


Ukoliko klijent poslovanjem po tekućem računu dovede isti u minusno stanje iznad iznosa odobrenog prekoračenja ili ukoliko ne izmiri minusni saldo po računu po isteku roka dozvoljenog prekoračenja, dužan je da plati Banci ugovorenu kamatnu stopu za nedozvoljeno prekoračenje.

 

Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje je promenljiva i iznosi 40.p.p. na godišnjem nivou uvećanih za stopu rasta potrošačkih cena na godišnjem nivou, pri čemu se usklađivanje sa stopom rasta potrošačkih cena vrši dva puta godišnje i to svakog 01.03. na osnovu stope rasta potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini i 01.09. na osnovu stope rasta potrošačkih cena za period od 30.06. prethodne godine do 30.06. tekuće godine (na dan 01.03.2018. godine visina kamatne stope na nedozvoljeno prekoračenje iznosi 43,00% i ista će biti u primeni od 01.03.2018 do 01.09.2018. godine). Od 01.09.2018. godine visina kamatne stope iznosi 42,30 % i ista će biti u primeni od 01.09.2018. godine do 01.03.2019. godine.

 

VRSTA KREDITA

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

 

VALUTA KREDITA

RSD

 

 

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

Nema kriterijuma za indeksiranje

 

 

IZNOS KREDITA

Maksimalno u visini prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

PERIOD NA KOJI SE KREDIT ODOBRAVA

Do 24 meseca

 

 

UČEŠĆE/DEPOZIT

/

 

 

KAMATNA STOPA

28,75% godišnje, fiksna

 

 

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

 

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

246,00 RSD

 

 

MENICA

50,00 RSD

 

 

 

 

 

 

 

+DETALJNIJE

REPREZENTATIVNI PRIMER

 

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000,00 RSD

Rok otplate

do 24 meseca

Nominalna kamatna stopa

28,75% godišnje, fiksna

Troškovi Izveštaja Kreditnog biroa

246,00 RSD

Troškovi menice

50,00 RSD

Ukupno kamata

25.536,37 RSD

Ukupan iznos

75.536,37 RSD

Efektivna kamatna stopa

29,23% godišnje, fiksna

 

EKS OBRAČUNAT NA DAN 04.07.2017. GODINE

 

 

Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza

Korisnici Kombank Premijum Seta imaju mogućnost kupoprodaje evra preko eBank i mBank po najpovoljnijem kursu na tržištu.

 

Kreditne i kartice sa odloženim plaćanjem

Visa Revolving kreditna kartica ili MasterCard Installment kreditna kartica ili MasterCard Standard kartica sa odloženim plaćanjem – jedna od navedenih kartica može biti u setu, bez naknade za godišnju članarinu.

 

Visa Gold kartica sa odloženim plaćanjem i putnim zdravstvenim osiguranjem Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. – bez naknade za godišnju članarinu.

 

 

+DETALJNIJE

 

   

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 5%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

25,34% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNA RATA

5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 134.312,36

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

25,66%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 
   
   

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 10%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

25,34% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNA RATA

10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 118.064,08

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

25,88%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 
   

VISA REVOLVING KARTICA

MODEL OTPLATE 20%

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

25,34% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNA RATA

20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 109.234,54

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

26,32%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

 

 

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 6 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

6 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

21,6% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNI ANUITET

RSD 17.416,67

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 104.500,00

KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

17,65%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 
   
   

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 9 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

9 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

21,6% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNI ANUITET

 RSD 11.911,11

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 107.200,00

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

19,26%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 
   
   

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MODEL OTPLATE 12 SA GREJS PERIODOM 30 DANA

IZNOS LIMITA PO KREDITNOJ KARTICI

RSD 100.000,00

VALUTA U KOJOJ SE ODOBRAVA KREDITNI LIMIT

RSD

ROK OTPLATE

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

21,6% fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINE ZA PERIOD OTPLATE

RSD 0,00

MESEČNI ANUITET

RSD 9.158,33

SREDSTVO OBEZBEĐENJA

menica korisnika kartice

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

UKUPAN IZNOS KREDITNOG LIMITA SA

RSD 109.900,00

 KAMATOM

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

20,03%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

 

Čekovi

Izdavanje prvih 5 čekova u mesecu besplatno.

 

Ostale usluge

 

  • Kombank Premijum program pogodnosti – partnerske kompanije Komercijalne banke koje korisnicima premijum seta obezbeđuju dodatne pogodnosti prilikom kupovine proizvoda ili usluga. Posebne pogodnosti za korisnike Premijum seta uz MasterCard Debit Gold Contactless karticu možete pogledati na sledećem linku: http://www.kombank.com/pogodnosti-za-korisnike-premijum-tekuceg-racuna