Prodaja i zakup imovine

Komercijalna banka oglašava prodaju nepokretnosti u postupku realizacije izvršne vansudske hipoteke, sudskom izvršnom postupku kao i prodaju nepokretnosti u vlasništvu banke.