mBank – KOmBANK BIZ za mali biznis i preduzetništvo

VAŠ BIZNIS UVEK U VAŠIM RUKAMA!

 

mBank KOmBANK BIZje servis za mobilno bankarstvo namenjen za mali biznis i preduzetništvo,omogućava korisnicimada na bezbedan, komforman i jednostavan način obavljaju bankarske usluge online, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji , sa bilo kog mesta.

 

mBank – KOmBANK BIZ aplikacija je namenjena prvenstveno:

  • Malim i srednjim preduzećima
  • Preduzetnicima

 

Prednosti mBank – KOmBANK BIZ aplikacije su:

  • Dodatna bezbednost – sve platne transakcije KOmBANK BIZ rešenja prolaze ANTIFRAUD kontrolu (mehanizam za otkrivanje sumnjivih platnih transakcija i sprečavanje zloupotrebe)
  • Pregled stanja i prometa po računima, Obavljanje domaćeg platnog prometa, Autorizacija platnih transakcija PIN kodom,
  • Mogućnost kreiranja naloga sa valutom unapred Interni prenos sredstava između dinarskih računa
  • Komunikacioni centar – dvosmerna komunikacija sa Bankom

 

mBank KOmBANK BIZ aplikacija je dostupna za Android i iOS telefone.

Za aktivaciju mobilne aplikacije potrebno je da preuzmete aplikaciju mBank KOmBANK BIZ sa Google Play-a ili Apple Store-a ili sa linkova:

 

Kako da postanete korisnik mBank KOmBANK BIZ servisa?

U najbližoj ekspozituri Banke potrebno je da popunite Pristupnicu za WEB E-bank / mBank KOmBANK BIZ i u roku od dva radna dana na prijavljenu e-mail adresu ćete dobiti Registarcioni kod, a na prijavljeni broj mobilnog telefona dobijate Aktivacioni kod za pristup aplikaciji.

 

NAPOMENA: Da biste postali korisnik mBank KOmBANK BIZ aplikacije potrebno je da budete prijavljeni za WEB E-bank KOmBANK BIZ servis.

 

Za sve informacije molim da nam se obratite putem e-maila: ebank@kombank.com