Dinarski stambeni krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije

Stambeni krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namene:


- kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju-nadziđivanje stambenog objekta

 

Dinarski stambeni krediti osigurani kod NKOSK, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

DINARSKI STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 15 godina

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU,PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 2,55%

Visina marže od 2,55% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE

0,50% od iznosa kredita

PREMIJA OSIGURANJA  KOD NKOSK*

1,35% do 2,35%

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

OBEZBEĐENJE KREDITA

-  Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke na nekretninu koja je predmet finansiranja ili drugu nepokretnost u korist Komercijalne banke pod uslovom da iznos kredita nije veći od 80% vrednosti nepokretnosti umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova ukoliko je ista nepokretnost predmet finansiranja i zaloge ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća min 30% od iznosa kredita

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nekretnine:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku - za 0,25%

2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" - za 0,50%

3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije - za 0,15%

4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60% - za 0,50%, jednak ili veći od 70% - za 1,00%, jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) - za 1,50%.

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

 

PRIMER:

VRSTA KREDITA

DINARSKI STAMBENI KREDIT OSIGURAN KOD NKOSK - BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

RSD 1.250.000,00

UČEŠĆE (MIN 20%)

RSD 250.000,00

IZNOS KREDITA

RSD 1.000.000,00

ROK OTPLATE

180 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

-

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 2,55%

NAKNADA BANKE (0.50% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 5.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 8.229,13

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 1.481.243,40

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,41%

 

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 21.540,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.736,02)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.184,01)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.840,06)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.472,05)

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK (2,60% OD IZNOSA KREDITA + EUR 30,00)

RSD 26.000,00

EUR 30,00 (RSD 3.552,02)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

 

Obračun izvršen na dan 27.09.2018. godine

Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 29.05.2018 godine iznosi 3,06%.

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.