Studentski krediti

Bolji uslovi finansiranja tokom školovanja!

 

Mi u Komercijalnoj banci, kao društveno odgovornoj kompaniji, verujemo da je obrazovanje najbolja investicija u budućnost.

Zbog toga smo za Vas kreirali namenske kredite za studente sa još povoljnijim uslovima!

 

Zbog čega su studentski krediti pravi izbor za podršku tokom školovanja:

 

• U pitanju su dinarski potrošački krediti posebno kreirani za plaćanje školarine državnih i privatnih fakulteta, kao i srednjih škola;

• Ne zahtevaju prenos primanja na tekući račun Banke;

• Klijenti koji nemaju uplatu zarade preko tekućeg računa u našoj Banci u obavezi su da anuitetske uplate vrše putem administrativne zabrane;

• Krediti se odobravaju na osnovu profakture državnih i privatnih fakulteta i srednjih škola koja može da glasi na studenta-učenika ili na članove najuže porodice (roditelji, supružnici, braća, sestre...).

 

Ova specijalna ponuda traje do 24.08.2019. godine i prava je prilika za finansiranje troškova školovanja po povoljnijim uslovima!

 

Učenici i studenti od 18 do 27 godina, za koje Banka kreditira školovanje, imaju mogućnost besplatnog korišćenja izuzetno sadržajnog seta proizvoda i usluga Kombank Start tekućeg računa.

 

DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI – STUDENTSKI KREDITI

VRSTA KLIJENTA

ZA SVE KLIJENTE

IZNOS KREDITA

Do visine vrednosti profakture, a max do RSD 1.500.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 36 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

7,95%, fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

PRIMER:

DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI – STUDENTSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

7,95%, fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 9.393,99

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 338.183,64

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,31%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

Obračun je izvršen na dan 28.08.2018.god.