Visa business - kartica na odloženo plaćanje

Visa Business kartica je internacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga (troškova reprezentacije, hotelskog smeštaja, putnih troškova) u zemlji i inostranstvu, za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu i obavljanje internet transakcija (rezervacije hotela, kupovina avio karata itd.)

Kartica funkcioniše na principu odloženog plaćanja a raspolaganje sredstvima ograničeno je limitima koji se utvrđuju na: nivou kompanije i  na nivou pojedinačnog korisnika kartice – zaposlenog. Ukupan mesečni limit kompanije određuje sa na osnovu analize boniteta klijenta i poslovnog prihoda po poslednjem završnom računu.


Kompaniji može biti izdat neograničen broj kartica, pri čemu zbir vrednosti pojedinačnih mesečnih limita mora biti jednak limitu kompanije. Limiti po karticama se mesečno automatski obnavljaju.
 
Izmirenje svih obaveza nastalih korišćenjem kartica u zemlji i inostranstvu, kao i pripadajućih naknada, vrši se u dinarima aktiviranjem trajnog naloga 15. u mesecu. Izmirenje obaveza nastalih korišćenjem kartica u inostranstvu vrši se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke za devize.

Korisnicima Visa Business kartice izdaje se kartica putničko-zdravstvenog osiguranja, ukoliko već nemaju navedeno po osnovu nekog drugog premium proizvoda


Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.


Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>