Visa Electron PayWave

Komercijalna banka svim vlasnicima tekućih računa izdaje Visa Electron payWave karticu - bez troškova izdavanja i članarine.

 

Korisnici Visa Electron payWave kartice jednostavnije raspolažu sredstvima sa svog tekućeg računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da su u zemlji ili u inostranstvu.

 

Na prednjoj strani Visa Electron payWave kartice se nalazi broj transakcionog računa korisnika, tako da pored funkcije platne kartice, istovremeno je i identifikaciona (ID) kartica tekućeg računa.

 

Komercijalna banka je obezbedila mogućnost podizanja gotovine Visa Electron payWave karticom u mreži bankomata Banke, bez naknade za obavljenu uslugu.

 

Visa Electron payWave karticu Komercijalne banke možete koristiti i za plaćanje roba i usluga na mestima gde je vidno istaknut logo Visa Electron.

 

Funkcioniše po principu on-line autorizacije, što znači da korisnik može vršiti plaćanje, bilo u zemlji ili inostranstvu, do iznosa sredstava raspoloživih po tekućem računu.  Korišćenje kartice u inostranstvu nije uslovljeno otvaranjem namenskog deviznog računa.

 

Visa Electron payWave karticom je moguće izvršiti i beskontaktna plaćanja. Transakcije se obavljaju u veoma kratkom periodu od svega nekoliko sekundi, prinošenjem kartice do čitača za beskontaktna plaćanja. Beskontaktne transakcije se mogu vršiti samo na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima koji poseduju čitače za beskontaktna plaćanja.

 

Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol:  Komercijalna banka ad Beograd

Kada se plaćanje vrši u zemlji, ukoliko je iznos beskontaktne transakcije manji od/ili iznosi 2.000,00 RSD nije neophodan unos PIN-a, dok ukoliko je iznos beskontaktne transakcije veći od 2.000,00 RSD neophodan je unos PIN-a.

Kada se plaćanje vrši u inostranstvu, ukoliko je iznos beskontaktne transakcije manji od/ili iznosi 25,00 USD nije neophodan unos PIN-a, dok ukoliko je iznos beskontaktne transakcije veći od 25,00 USD neophodan je unos PIN-a.

Maksimalani iznosi beskontaktnih transakcija za čiju realizaciju nije neophodan unos PIN-a u zemlji i inostranstvu utvrđeni su od strane Visa asocijacije i Banka na iste ne može uticati.

 

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za račune korisnika osnovne kartice).

 

Korisnik kartice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt teksta Ugovora.  

Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>