Visa platinum

Vreme je za Visa Platinum karticu!


Visa Platinum prestižna, jedinstvena kartica visokog kvaliteta koja pripada grupi Premium proizvoda, namenjena odabranoj grupi klijenata sa specifičnim životnim i poslovnim navikama, ugledom koji uživaju u društvu, visokom platežnom moći, čestim boravcima u inostranstvu...

Kako bi upravo ovi klijenti dobili mogućnost da na bolji i potpuniji način zadovolje svoje zahtevne potrebe, Komercijalna banka je kao prva banka u Srbiji započela izdavanje Visa Platinum kartice.

Trošeći novac, gubite samo deo novca!

Visa Platinum kartica je internacionalno važeća kartica, kojom korisnici mogu plaćati robu i usluge na POS terminalima i podizati gotovinu na bankomatima i šalterima banaka, na svim mestima gde je istaknut VISA logo.
Funkcionisanje kartica je zasnovano na principu  odloženog plaćanja, na period od 15 do 45 dana, bez naplate kamate. Sve obaveze nastale u jednom mesecu korisnik izmiruje 15-og u narednom mesecu.

Visa Platinum kartica poseduje čip modul, koji predstavlja najsavremeniji način zaštite podataka pružajući maksimalnu bezbednost.

Trošeći vreme, gubite deo života!

Korišćenje kartice podržano je servisima za dobijanje informacija o raspoloživom stanju i zaključenim transakcijama putem najsavremenijeg interaktivnog govornog sistema i SMS notifikacije.

Privilegije u kojima uživate čine Vaš život bogatijim!

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.


Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>