Vlasnička struktura

 

Vlasnička struktura

 

Vrednost akcija Komercijalne Banke:

 

obične akcije >>>
prioritetne akcije >>>