WEB E-bank – KOmBANK BIZ za mali biznis i preduzetništvo

Prateći svetske trendove digitalizacije bankarstva, predstavljamo Vam novi servis Komercijalne banke namenjen za mali biznis i preduzetništvo - KOmBANK BIZ.

 

Novi WEB E-bank servis KOmBANK BIZ predstavlja WEB servis za elektronsko bankarstvo namenjen za vršenje bankarskih usluga online, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sa bilo kog mesta.

 

Korisnicima KOmBANK BIZ servisa smo omogućili da na bezbedan, brz i jednostavan način upravljaju svojim računima i vrše platne transakcije čime će uštedeti svoje vreme, novac i usmeriti se na rad i razvoj svog poslovanja.

 

WEB E-bank – KOmBANK BIZ servis je namenjen prvenstveno:

  • Malim i srednjim preduzećima
  • Preduzetnicima

 

Prednosti WEB E-bank – KOmBANK BIZ servisa su:

  • Autorizacija platnih transakcija SMS/Otp jednokratnom lozinkom ili PIN kodom
  • Komunikacioni centar – dvosmerna komunikacija sa Bankom
  • Dodatna bezbednost – sve platne transakcije KOmBANK BIZ rešenja prolaze ANTIFRAUD kontrolu (kontrolu mehanizma za otkrivanje sumnjivih platnih transakcija i sprečavanje zloupotrebe)
  • Pregled stanja i prometa po dinarskim računima
  • Obavljanje domaćeg platnog prometa
  • Mogućnost kreiranja naloga sa valutom unapred
  • Interni prenos sredstava između dinarskih računa
  • Štampanje i pregled izvoda

 

Prijava na servis

Korisnici se mogu prijaviti na servis jednim od navedenih načina :

 

1.Korisničkim imenom i lozinkom

Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način plaćanje potvrđuju SMS/OTP jednokratnom lozinkom , koja se šalje na prijavljeni broj mobilnog telefona u vidu besplatne SMS poruke.

 

2.Kvalifikovanim sertifikatom

Kvalifikovani sertifikat izdat od strane „Halcom“-a se može koristiti kao sredstvo provere-autentifikacije na novi servis KOmBANK BIZ. Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način plaćanje potvrđuju PIN kodom.

 

Korisnici koji već poseduju kvalifikovani sertifikat, mogu se prijaviti na servis i upotrebom korisničkog imena i lozinke.

 

Kako da postanete korisnik WEB E-bank KOmBANK BIZ servisa?

U najbližoj ekspozituri Banke potrebno je da popunite sledeću dokumentaciju i u roku od dva radna dana ćete dobitiKorisničko ime (username) na prijavljenu e-mail adresu , a na prijavljeni broj mobilnog telefona SMS porukom ćete dobiti Lozinku za pristup servisu:

 

•Pristupnicu za WEB E-bank / mBank KOmBANK BIZ - 1 primerak

•Ugovor o pružanju usluga elektronskog bankarstva pravnih lica ili Ugovor o pružanju usluga elektronskog bankarstva preduzetnicima – 2 primerka

•ID dokumet za ovlašćeno lice (iz Pristupnice) na uvid

 

Uputstvo za KOmBANK BIZ WEB aplikaciju

Za sve informacije molim da nam se obratite putem e-maila: ebank@kombank.com